Aktualności

Zajęcia edukacyjne w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, fot. KPK
Zajęcia edukacyjne w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, fot. KPK

Ćwierć wieku ochrony i edukacji

Krajeński Park Krajobrazowy, największy park krajobrazowy na Kujawach i Pomorzu, obchodzi w tym roku dwudziestopięciolecie. Z okazji jubileuszu placówka zorganizowała 21 września w Więcborku ogólnopolską konferencję poświęconą zrównoważonemu rozwojowi Pojezierza Krajeńskiego.

– W Kujawsko-Pomorskiem funkcjonuje dziesięć parków krajobrazowych, wszystkie warte tego, by zobaczyć je i poznać osobiście: wspaniała przyroda z rzadkimi gatunków zwierząt i roślin, liczne jeziora, atrakcyjne szlaki turystyczne, interesujące materialne świadectwa dziedzictwa kulturowego. Nie znam takich, którzy tu nie wracają, często wiele razy – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

 

Utworzony w 1998 roku w inicjatywy lokalnej społeczności park obchodzi w tym roku 25-lecie swojej działalności. Z tej okazji w parku odbywa się 21 września ogólnopolska konferencja pn. ,,Zrównoważony rozwój Pojezierza Krajeńskiego”, na której specjaliści z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych dyskutują o możliwościach równomiernego rozwoju tych terenów.

 

Położony w centrum Pojezierza Krajeńskiego park zajmuje powierzchnię ponad 74 tysięcy hektarów i leży na terenie powiatów: sępoleńskiego, tucholskiego i nakielskiego. Obszar parku jest najbardziej na zachód wysuniętą częścią województwa i jednym w większych parków krajobrazowych w Polsce. Więcej o walorach przyrodniczych parku w naszym materiale.

 

Siedzibą Krajeńskiego Parku Krajobrazowego jest Więcbork (powiat sępoleński). Na potrzeby parkowego ośrodka edukacji przyrodniczej zaadaptowaliśmy dawną remizę. Placówkę uroczyście otwarto w 2020 roku z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego (więcej). Służba parku zyskała komfortowe warunki do edukacji ekologicznej i miejsce do wystaw, ekspozycji przyrodniczych oraz rozstrzygania konkursów. Całkowita wartość projektu to ponad 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85% stanowią środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Przez cały rok pracownicy parku organizują zajęcia edukacyjne, warsztaty i gry terenowe, rajdy rowerowe oraz konkursy, propagujące piękno miejscowej przyrody. Szczegóły na fanpage parku na Facebooku oraz na stronie parku.

 

Ciekawostki o Krajeńskim Parku Krajobrazowym:

– jedyny park krajobrazowy, który powstał w województwie kujawsko-pomorskim z inicjatywy lokalnej społeczności,

– największy park krajobrazowy w województwie kujawsko-pomorskim i jeden z największych w Polsce (pow. 74 985,60 ha).

 

Na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego znajdują się:

– najwyższe wzniesienie w województwie kujawsko-pomorskim tzw. „Czarna Góra” licząca 188,8 m n.p.m,

– najwyższy punkt widokowy tzw. „Wzgórze Wilhelma” 171,06 m n.p.m,

– ponad 100 jezior i bierze swój początek 9 rzek,

– 5 rezerwatów przyrody (Rezerwat Lutowo, Rezerwat Gaj Krajeński, Rezerwat Buczyna, Rezerwat Dęby Krajeńskie, Rezerwat Jezioro Wieleckie),

– ponad 100 pomników przyrody.

 

Z racji bardzo dużej liczebności żurawi na terenie Krajeńskiego Parku Krajobrazowego ptak ten stał się symbolem Parku,

– przez południową część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego przebiega międzynarodowa trasa rowerowa R1 prowadząca z Francji przez Belgię, Holandię, Niemcy, Polskę, Rosję, Litwę, Łotwę

– przez północną część Krajeńskiego Parku Krajobrazowego  na przestrzeni kilku km ciągną się pozostałości polskiej linii obronnej z 1939 r. złożone z 6 żelbetowych bunkrów. To jedyny obiekt militarny na terenie KPK

– Krajeński Park Krajobrazowy jest jedynym parkiem krajobrazowym województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie w strukturze dominują grunty uprawiane rolniczo

– pałac w Runowie Młyn w latach 30-tych ubiegłego wieku był rezydencją myśliwską prezydenta Mościckiego

– w II połowie roku 2020 został oddany do użytku Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa obecnie 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

 

Krajeński Park Krajobrazowy
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

20 września 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 września 2023 r.

 

Jezioro Mochel, fot. Tomasz Czzachorowski dla UMWKPJezioro Mochel, fot. Tomasz Czzachorowski dla UMWKPJezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPJezioro Więcborskie, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKPOtwarcie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOzy w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPOzy w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKPZajęcia edukacyjne w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, fot. KPKZajęcia edukacyjne w Krajeńskim Parku Krajobrazowym, fot. KPKRajd rowerowy, fot. KPK