Aktualności

Ćwierć wieku Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej

Ćwierć wieku Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia. W sobotnich (11 kwietnia) uroczystościach w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 

Okręgowa Izba Lekarska  to jednostka samorządu zawodowego zrzeszająca z mocy ustawy lekarzy oraz lekarzy dentystów z regionu. Kujawsko-pomorska izba swoim zasięgiem obejmuje byłe województwo toruńskie oraz włocławskie. Zrzesza w sumie 3120 członków w tym 658 lekarzy dentystów. Wśród nich jest 2480 lekarzy posiadających specjalizację. W strukturze izby działają delegatury we Włocławku i Grudziądzu.

 

Do głównych zadań izby należą ustanawianie zasad etyki lekarskiej oraz dbanie o ich przestrzeganie, przyznawanie prawa wykonywania zawodu, prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy, organizacja doskonalenia zawodowego, prowadzenie rejestrów oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia.

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

13 kwietnia 2015 r.