Aktualności

Oczyszczalnia ścieków w Warlubiu w powiecie świeckim
Oczyszczalnia ścieków w Warlubiu w powiecie świeckim

Co się dzieje na kujawsko-pomorskiej wsi?

Kujawsko-pomorska wieś staje się coraz lepszym miejscem do życia. Dzięki pomysłom samorządowców inwestycje z udziałem środków dzielonych przez Urząd Marszałkowski w ostatnich latach zaszły pozytywne zmiany, dotyczące niemal wszystkich dziedzin życia. Powstały nowe sieci wodociągowe i kanalizacyjne, zmodernizowano drogi, zrewitalizowano centra miejscowości, mieszkańcy korzystają z lepszych szkół, łatwiej dostępnych przedszkoli.

 

Potwierdzają to statystyki –jesteśmy chociażby w czołówce województw jeśli chodzi o liczbę zainstalowanych wiejskich przyzagrodowych oczyszczalni ścieków. Główny Urząd Statystyczny podaje, że mamy ich ponad 17 tysięcy, co daje nam trzecie miejsce w kraju.

 

Marszałkowski budżet obywatelski

Zakładamy, że to mieszkańcy wiedzą najlepiej na co przeznaczyć kierowane do nich środki finansowe. Dlatego, jako jedyne województwo w kraju, wprowadzamy w szerokiej skali mechanizm o nazwie „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS), z którego na różnorodne potrzeby mieszkańców konkretnych społeczności zostanie przeznaczone około pół miliarda złotych, pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego i PO Ryby.

 

Środki marszałkowskiego budżetu obywatelskiego znajdują się w dyspozycji Lokalnych Grup Działania (LGD), czyli partnerstw mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów. Trafią one między innymi na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców, w tym tworzenie klubów samopomocy i świetlic środowiskowych, wspieranie przedsiębiorczości społecznej, a także na dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej, rozbudowy publicznej infrastruktury i wsparcie działalności przedsiębiorstw. Realizacja projektów jest możliwa właśnie dzięki pomysłom zwykłych mieszkańców województwa. Działalność Lokalnych Grup Działania nie ogranicza się jedynie do mniejszych miejscowości i wsi, w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców dysponują środkami na realizację tzw. projektów miękkich – zaznacza marszałek Piotr Całbecki.

 

Bezpieczne drogi i ścieżki

Jednym z naszych celów jest poprawa jakości dróg, z których na co dzień korzystają mieszkańcy małych miejscowości. Dzięki środkom pochodzącym z zakończonego na początku roku konkursu w ramach PROW możliwe było zbudowanie i remont 195 kilometrów dróg lokalnych w całym województwie. Z myślą o rowerzystach i pieszych przeznaczymy 17,3 miliona złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę i przebudowę ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. W trwającym do 28 kwietnia konkursie maksymalna kwota dofinansowania do budowy 1 kilometra ścieżki to 300 tysięcy złotych.

 

Gospodarka wodna

Nie zapominamy także o inwestycjach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. W konkursie PROW samorządy lokalne oraz spółki z ich udziałem ubiegają się o dofinansowanie na projekty budowy, przebudowy lub wyposażenia ujęć i stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków (także przydomowych), sieci kanalizacyjnych oraz instalacji do systemów zaopatrzania w wodę. W puli znajduje się prawie 63 miliony złotych. Wnioski można składać do 16 lutego.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

2 stycznia 2017 r.

 

Dzięki inwestycjom z PROW możliwe jest przebudowanie zabytkowych miejsc na instytucje użytkowe, jak np. świetlica wiejska w miejscu starej kuźni w Oborach w powiecie chełmińskim, fot. Mikołaj KurasŚcieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Długiem a Izbicą Kujawską w powiecie włocławskim, fot. Jacek SmarzOczyszczalnia ścieków w Warlubiu w powiecie świeckimWsparcie dla mieszkańców wsi to także organizacja opieki dla maluchów do trzeciego roku życia. W puli RPO na ten cel znajduje się 43,6 mln złotych. Na zdjęciu żłobek w Nicwałdzie w powiecie grudziądzkim, fot. Andrzej GoińskiSamorządy lokalne i ich jednostki, organizacje pozarządowe oraz instytucje kościelne mogą pozyskać 15 mln złotych na realizację projektów służących osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Chodzi tu między innymi o adaptację, przebudowę i remont ośrodków świadczących usługi społeczne, na zdjęciu Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie, fot. Andrzej Goiński