Aktualności

Konferencja „Współpraca – Innowacje – Zrównoważona Turystyka” w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP
Konferencja „Współpraca – Innowacje – Zrównoważona Turystyka” w Bydgoszczy, fot. Tomasz Czachorowski dla UMWKP

Co nowego w branży turystycznej

W Bydgoszczy odbyła się w czwartek (18 kwietnia) zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną (POT) i Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną (KPOT) konferencja na temat zrównoważonego rozwoju oraz nowości w tej coraz ważniejszej globalnie i lokalnie gałęzi gospodarki. W wydarzeniu uczestniczył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

– Turystyka jest jednym z najszybciej rosnących segmentów gospodarki i cieszymy się z uzyskiwanych z niej dochodów, ale jesteśmy też świadomi zagrożeń związanych turystyką masową. Uważam, że tak jak w przypadku innych branż właściwym rozwiązaniem jest tu zrównoważony rozwój i cieszę się, że to podejście podzielają instytucje odpowiedzialne za przemysł turystyczny w naszym kraju – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

– Cykl spotkań „Współpraca – Innowacje – Zrównoważona Turystyka” umożliwia budowanie strategii, które sprzyjają równowadze między rozwojem turystyki a ochroną środowiska i dziedzictwa kulturowego. Ta inicjatywa to ważny krok w kierunku promocji zrównoważonego rozwoju turystyki – mówi prezes KPOT Beata Sawińska.

 

Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawicie branży oraz eksperci i analitycy rynku, otworzyły wystąpienia wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i prezes Beaty Sawińskiej. Przedstawiono m.in. raport na temat turystyki zrównoważonej – czyli takiej, która nie degraduje krajobrazu i przyrody, nie niszczy lokalnej kultury, wpływa za to pozytywnie na rozwój lokalny – w Kujawsko-Pomorskiem. Autorem opracowania jest prof. Jacek Olszewski-Strzyżowski z fundacji Travindy.

 

Prezentacja na temat turystyki zrównoważonej

 

Zainteresowaniem cieszyła się też prezentacja Adama Mikołajczaka z Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc na temat wykorzystania w przemyśle turystycznym sztucznej inteligencji. – m.in. w marketingu, obsłudze klienta, analizie danych i automatyzacji procesu rezerwacji.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 kwietnia 2024 r.

Ostatnia aktualizacja: 22 kwietnia 2024 r.