Aktualności

Sejmik uchwalił budżet 2024, fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Sejmik uchwalił budżet 2024, fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Budżet województwa 2024

Sejmik województwa uchwalił budżet województwa na rok 2024 i wieloletnią prognozę finansową 2024-2039. Przedłożony przez zarząd województwa podstawowy plan finansowy województwa na przyszły rok uzyskał wcześniej pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej i akceptację sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów.

 

Zakładane dochody budżetowe wyniosą 1, 767 mld złotych, wydatki 1,833 mld złotych, planowany deficyt (66 mln złotych) zostanie pokryty głównie kredytem bankowym. Założona rezerwa ogólna wyniesie 17 mln złotych, rezerwa celowa 51 mln złotych. Poza wydatkami bieżącymi budżet uwzględnia m.in. wydatki inwestycyjne, w tym związane z realizacją projektów realizowanych w ramach naszego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 

Największym źródłem wpływów budżetowych będzie, podobnie jak w tym roku, podatek dochodowy (45 proc. dochodów województwa), przede wszystkim ten płacony przez przedsiębiorstwa (40 proc.). W wydatkach na pierwszym miejscu jest transport (41 proc.) – na samo dotowanie pasażerskich przewozów kolejowych (oraz remonty udostępnianego przewoźnikom taboru) wydamy w przyszłym roku 218 mln złotych (15 proc.). Warto wskazać, że planowane przyszłoroczne nakłady na kulturę  i ochronę dziedzictwa narodowego to blisko 15 proc. budżetu. Prawie 40 proc. wszystkich wydatków budżetowych stanowią wydatki inwestycyjne.

 

– To budżet progresywny, inwestycyjny, nasza dynamika inwestycyjna została utrzymana – podkreślił w swoim wystąpieniu przed głosowaniem dokumentów budżetowych marszałek Piotr Całbecki. Mówił m.in. o inwestycjach w instytucjach kultury – realizowanej rozbudowie Opery Nova, planowanej rozbudowie Filharmonii Pomorskiej oraz realizowanym w technologii ekologicznej nowym pawilonie wystawienniczym Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Podkreślił też istotne wydatki na projekty drogowe oraz duże nakłady na utrzymanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich i nowoczesny tabor kolejowy. Odnosząc się do inwestycji w wojewódzkich placówkach medycznych, stwierdził, że dwa nasze szpitale, Centrum Onkologii i Wojewódzki Szpital Dziecięcy, są najlepszymi lecznicami w kraju – dzieje się tak m.in. dzięki zakupom najnowocześniejszego sprzętu i aparatury najnowszej generacji.

 

 

Na ostatnim w kończącym się roku posiedzeniu sejmik zaakceptował też korektę tegorocznego budżetu (oraz wynikającą z tej zmiany korektę aktualnej wieloletniej prognozy finansowej województwa) związaną m.in. ze zmianą wysokości dotacji z budżetu państwa na transport autobusowy oraz zmianami w terminach wydatków dotyczących finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą kontynuowane w przyszłym roku.

 

Wcześniej zaprezentowana została informacja zarządu województwa o stanie inwestycji drogowych. Obecnie na drogach wojewódzkich prowadzone są inwestycje i remonty o wartości blisko pół miliarda złotych

 

Zobacz też:

 

Sejmik ogłosił przyszły rok Rokiem Kobiet Odważnych związanych z naszym regionem. „Inspiracją (…) jest 115. rocznica urodzin Elżbiety Zawackiej, 120. rocznica urodzin Heleny Grossówny oraz 610. rocznica rozpoczęcia przez Nawojkę studiów na Akademii Krakowskiej. (…) Dokonany wybór tych trzech wielkich Polek ma symboliczny wymiar wobec tysięcy innych (…). Choć imion wielu z nich nie znamy, oddajemy im hołd poprzez naszą pamięć” – czytamy w przyjętym dziś stanowisku.

 

Ostatnie przed Świętami Bożego Narodzenia posiedzenie rozpoczęło się od uroczystych akcentów. Marszałek Piotr Całbecki i przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska wręczyli  radnym i członkom zarządu województwa pamiątkowe medale odlane z okazji Roku Kopernika. Harcerze z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego przekazali sejmikowi betlejemskie światło pokoju. Tę część sesji zakończył minirecital skrzypcowy Marceliny Nirskiej.

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

18 grudnia 2023 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 grudnia 2023 r.