Aktualności

Konferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Konferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Inwestycje w przyszłym roku

Z uchwalonego 18 grudnia budżetu 2018 wynika, że największą inwestycją samorządu województwa będzie kontynuacja budowy nowego kompleksu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Wśród zaplanowanych wydatków inwestycyjnych także m. in. pierwsze pieniądze na rozbudowę gmachu Filharmonii Pomorskiej i czwarty krąg Opery Nova oraz tworzenie regionalnego systemu elektronicznego udostępniania dokumentacji medycznej.

 

Założona na 36 miesięcy rozbudowa lecznicy na toruńskich Bielanach osiągnie półmetek wiosną przyszłego roku. Obecnie trwają zaawansowane prace przy wznoszeniu nowego budynku głównego, który pomieści m. in. oddział ratunkowy, oddział kardiologii inwazyjnej, główny blok operacyjny szpitala i  cztery oddziały łóżkowe. Jednocześnie trwa przetarg na wyposażenie. Zakupy dotyczą sprzętu medycznego dla jednostek, które zostaną usytuowane w nowym budynku głównym: stołów operacyjnych, kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych, angiografów na potrzeby kardiologii inwazyjnej i zakładu diagnostyki obrazowej, rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego oraz aparatu rtg, a także urządzeń dla centralnej sterylizatorni. Montaż pierwszych w maju. Ekipy budowlane rozpoczęły już także wznoszenie pawilonu przyszłych oddziałów i poradni zakaźnych. Łączny budżet przedsięwzięcia to  523 miliony złotych.

 

Szpital we Włocławku, ambulanse, terapia uzależnień

 

W Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku na przełomie III i IV kwartału 2018 zakończymy prace związane z przebudową i rozbudową budynków dla oddziału geriatrycznego, dwóch oddziałów rehabilitacyjnych i ambulatorium rehabilitacyjnego oraz administracji placówki. Ich wartość wynosi 18 mln złotych. Rozpoczniemy też przewidziane do 2023 inwestycje w głównej części kompleksu, m. in. budowę nowego skrzydła, w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny i oddziały zabiegowe. W przyszłym roku opracowany zostanie projekt wykonawczy i ogłoszony przetarg na pierwszy etap robót budowlanych. Zakładany łączny koszt (z zakupami wyposażenia i aparatury medycznej) to 220 milionów złotych.

 

Rozpocznie się budowa całodobowego młodzieżowego oddziału leczenia uzależnień w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Toruniu. Inną ważną inwestycją w dziedzinie medycyny są zakupy ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku.

 

Opera, filharmonia, Młyn Kultury

 

W przyszłym roku rozpoczniemy przygotowywania do dwóch bardzo oczekiwanych nie tylko w środowisku muzycznym inwestycji – rozbudowy opery i filharmonii. Dla obu powstaną pierwsze elementy dokumentacji technicznej i założeń montażu finansowego.

 

Czwarty krąg  opery, mieszczący salę na 450-500 osób, foyer z szatniami, wielofunkcyjną przestrzeń wystawienniczą i salę projekcyjno-konferencyjna na 250-300 widzów, oraz dwupoziomowy parking kosztować będą 80 milionów złotych. Poza wydarzeniami muzycznymi będzie się tu odbywał m. in. Festiwal Filmowy Camerimage.

 

Do istniejącego gmachu filharmonii zostanie dobudowany połączony z nim nowy, z małą salą koncertową z widownią na co najmniej 350 miejsc, estradą dla trzydziestoosobowej orkiestry i trzydziestoosobowego chóru, profesjonalnym nagłośnieniem i oświetleniem, z zapleczem dla artystów. Zaplanowany został też system podziemnych parkingów dla gości i artystów. Nową jakością będzie połączony z kawiarnią artystyczną salon wydawniczy będący też miejscem ekspozycji dzieł sztuki. Przewidywane koszty to 165 milionów złotych.

 

Znacznie szybciej niż rozbudowa filharmonii rozpocznie się projekt, który nazwaliśmy roboczo Młynem Kultury – chodzi o przebudowę niezagospodarowanej jeszcze części dawnych toruńskich młynów Richtera z myślą o poszerzeniu przestrzeni dla marszałkowskich instytucji kultury. W bezpośrednim sąsiedztwie znakomicie już wpisanego w pejzaż miasta magistrackiego Młyna Wiedzy powstaną między innymi mediateka Książnicy Kopernikańskiej, sala wystawowa dla Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka oraz sala prób i przedstawień Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Przyszłoroczny budżet przedsięwzięcia wnosi 4,5 miliona złotych; do jego zakończenia (w 2019 roku) wydamy na niego łącznie 21,5 mln złotych.

 

Projekty drogowe

 

W planach jest przebudowa i modernizacja dróg o łącznej wartości inwestycji ponad 300 milionów złotych. Największe z tych inwestycji dotyczą dróg nr 240 Chojnice-Świecie, nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin, nr 559 Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa, nr 548 Stolno-Wąbrzeźno, nr 251 Kaliska-Inowrocław.

 

6,5 miliona złotych przeznaczamy na ścieżki rowerowe wzdłuż dróg i ulic, w tym wzdłuż drogi wojewódzkiej 265 Brześć Kujawski-Gostynin.

 

Edukacja, sport powszechny, wsparcie rozbudowy UTP

 

W edukacji stawiamy m. in. na kształcenie ustawiczne i kształcenie specjalne. W samorządowym wojewódzkim Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu powstanie przedszkole z prawdziwego zdarzenia dla dzieci o specjalnych potrzebach – z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi z nią problemami w poruszaniu się oraz autyzmem. Przyjmie 26 niepełnosprawnych maluchów, w tym także z problemami dotyczącymi wzroku i słuchu, w wieku 3-7 lat, ale zakładamy, że w szczególnych przypadkach będą tu mogły trafić dzieci młodsze (od 2,5 roku) i starsze (do 9 lat). Inwestycja będzie kosztowała ponad 5 milionów; jej przyszłoroczny budżet wyniesie 2 mln złotych. W planach mamy też rozbudowę warsztatów zawodowych bydgoskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 i modernizację warsztatów zawodowych w Ośrodku Braille’a. 10 milionów złotych przeznaczymy w przyszłym roku na sfinansowanie certyfikowanych szkoleń językowych.

 

Zarząd województwa zakłada wsparcie (30 proc. wartości inwestycji, 11 mln złotych ciągu trzech najbliższych lat) dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na rozbudowę kampusu w Fordonie. 

 

Będziemy też w przyszłym roku kontynuować wspieranie kultury fizycznej i sportu, m. in. poprzez finansowanie programów sportu powszechnego i imprez sportowych. Na granty w tej dziedzinie przeznaczymy łącznie prawie 5 milionów złotych. Po dwóch latach przerwy wracamy do dofinansowywania infrastruktury sportowej ze środków budżetowych (500 tys. złotych na tzw. małą infrastrukturę sportową).

 

E-przedsięwzięcia – medycyna, kultura, administracja

 

Budowa regionalnego systemu elektronicznego udostępniania dokumentacji medycznej to kolejny krok ku ułatwieniu życia pacjentom i medykom. Powstaną zintegrowane ze szpitalnymi systemami informatycznymi regionalne repozytorium danych medycznych i wojewódzki portal informacji medycznej wraz z systemem bezpiecznego zarządzania tożsamością i bezpiecznej wymiany danych oraz aplikacją mobilną. W budżecie 2018 mamy na to 5 milionów złotych, do grudnia 2022 blisko 90 milionów złotych. 

 

Będziemy też kontynuować nasze e-projekty w dziedzinie administracji (Infostrada Pomorza i Kujaw – 13 mln złotych) i zintegrowanej informacji kulturalnej (Kultura w zasięgu – 11 mln złotych).

 

Założenia przyszłorocznego budżetu województwa na ubiegłotygodniowym spotkaniu z dziennikarzami (14 października) prezentowali marszałek Piotr Całbecki, sekretarz województwa Marek Smoczyk, skarbnik województwa Paweł Adamczyk i dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Rafał Pietrucień.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 grudnia 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2017 r.

 

Konferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja na temat budżetu inwestycyjnego na 2018 rok, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl