Aktualności

Nowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Nowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Budowa nowej siedziby Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na finiszu

Morze Polaków (Mare Polonorum) – tak jezioro Gopło nazywał wielki historyk, kronikarz i geograf Jan Długosz. Widok na ten akwen rozciąga się z tarasu zabytkowego pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy (w powiecie inowrocławskim), zmodernizowanego i zaadaptowanego na nową siedzibę Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Zakończono już prace budowlane. Końca dobiegają aranżacja wystawy przyrodniczo-historycznej i wyposażanie sal.

 

– Finiszująca inwestycja pozwoli edukatorom Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia na prowadzenie zajęć w komfortowych warunkach, a zakupiony sprzęt umożliwi przekazywanie wiedzy przyczyniającej się do kształtowania podstaw proekologicznych zarówno wśród dzieci, jak i osób dorosłych w zróżnicowany sposób. Samorząd województwa z satysfakcją wspiera realizację projektów służących zachowaniu unikatowych walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego naszego regionu  – podkreśla marszałek województwa Piotr Całbecki.

 

W ramach inwestycji istniejący budynek pałacyku przy Mysiej Wieży w Kruszwicy przeszedł gruntowną modernizację i termomodernizację. Ponadto dobudowana została nowa część (parter i pierwsze piętro), w której znajdą się między innymi podzielona na sekcje ekspozycja przyrodniczo-historyczna oraz sale wykładowa i multimedialna. Zakończono już prace budowlane. Trwają końcowe przygotowania do aranżacji wystawy przyrodniczo-historycznej, na której pojawią się m.in. dyby z Mysiej Wieży oraz księgi Samuela Pufendorfa z 1694 roku. Do nowych pomieszczeń trafia też najwyższej klasy sprzęt edukacyjny. W ramach działalności parku planowane są wystawy tematycznie związane z miastem, np. z winiarnią czy zakładami olejarskimi. Dzięki realizacji projektu w nowej siedzibie parku będzie można organizować zajęcia z edukacji ekologicznej. Planuje się, że rocznie takie lekcje zostaną przeprowadzone dla co najmniej 2 tysięcy osób.

 

Częścią całej inwestycji jest również zarybienie Gopła, poprzez wpuszczenie do największego naturalnego jeziora w naszym regionie narybku suma europejskiego.

 

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to 3,3 mln złotych. 1,3 mln złotych to środki własne budżetu województwa, 1,5 mln złotych wynosi dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), natomiast wkład Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 480 tysięcy złotych. Umowa na wsparcie inwestycji została podpisana w lutym ubiegłego roku.

 

W Kujawsko-Pomorskiem działa 10 parków krajobrazowych, dla których samorząd województwa jest organem prowadzącym:

 

Inwestujemy w naturalne bogactwo naszego regionu

 

Urząd Marszałkowski regularnie wspiera nasze parki krajobrazowe i przeznacza duże środki na aktywną ochronę przyrody i rozbudowę bazy dydaktycznej, z której korzystają młodsi i starsi mieszkańcy regionu. Wartość trwających inwestycji to 12 mln złotych, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wynosi blisko 8,5 mln złotych.

 

Na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe, będącego częścią Zespołu Parków nad Dolną Wisłą, trwają prace przy odbudowie dworku, w którym urodził się Ludwik Rydygier. W remontowanym budynku znajdą się ośrodek edukacji ekologicznej i izba pamięci jednego z ojców współczesnej chirurgii, a wokół domu powstanie sad z gatunkami drzew sprzed stu lat. Projekt przewiduje też wyposażenie bazy edukacyjnej ośrodka, zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego oraz przeprowadzenie w nowo powstałej placówce warsztatów edukacji ekologicznej. Wartość całej inwestycji to 5 milionów złotych, w tym 4,1 mln zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach naszego RPO.

 

We Wdeckim Parku Krajobrazowym, w miejscu dawnego ośrodka kultury w Tleniu, powstaje od podstaw Centrum Czynnej Ochrony Przyrody. Dwupiętrowy budynek z poddaszem o powierzchni blisko 680 m2 będzie jednym z większych budynków użyteczności publicznej w powiecie świeckim. Głównym pomieszczeniem na parterze będzie sala konferencyjna, w której zamontowana zostanie stała wystawa etnograficzna. W budynku znajdą się również sala edukacyjna (pełniąca także rolę czytelni), biblioteka, sala narad i archiwum. Równocześnie z prowadzonymi pracami do ośrodka dostarczany jest sprzęt dydaktyczny, m.in. mikroskopy, lunety, lornetki, zestawy do badania wody i powietrza. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 3,7 mln zł, z czego ponad 2,8 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO.

 

W październiku ubiegłego roku otworzyliśmy w Więcborku ośrodek edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego. Na siedzibę ośrodka zaadaptowano budynek dawnej remizy – znalazła się w nim m.in. wyposażona w nowoczesny sprzęt multimedialny sala edukacyjna dla 50 osób. Pracownicy parku krajobrazowego zyskali komfortowe warunki do pracy z dziećmi i młodzieżą, z pełnym wykorzystaniem walorów otaczającej przyrody – m.in. sąsiedztwa Jeziora Więcborskiego. Prace prowadzono również w otoczeniu budynku, gdzie ułożono nową nawierzchnię oraz zamontowano ogrodzenie z bramą wjazdową. Wartość inwestycji to 1 milion 246 tysięcy złotych, z czego ponad 85 procent stanowią środki Unii Europejskiej w ramach naszego RPO.  

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

25 lutego 2021 r.

 

Nowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKPNowa siedziba Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP