Aktualności

W ramach realizacji inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów, fot. Jacek Smarz
W ramach realizacji inwestycji jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów, fot. Jacek Smarz

Bezpiecznie do autostrady

Ruszył przetarg na wybór wykonawcy przebudowy 30-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 przebiegającej przez powiaty chełmiński oraz wąbrzeski. Zmodernizowana trasa poprawi dostępność autostradowego węzła w Lisewie. Zaplanowano budowę rond, zatok autobusowych oraz nowych chodników.

 

– To ważna trasa rozprowadzająca ruch bezpośrednio z autostrady A1. Teraz doczeka się gruntownej przebudowy. Inwestycję zrealizujemy przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 –mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Projekt dotyczy 30-kilometrowego odcinka drogi od skrzyżowania z drogami krajowymi nr 91 i nr 55 w Stolnie do Wąbrzeźna. Jezdnia zostanie wzmocniona i otrzyma szerokość 7 metrów. Wzdłuż niej powstanie pobocze. Trasa ominie miejscowość Kamlarki od strony północnej – pozwoli to uniknąć wyburzeń, zniknie także niebezpieczny łuk pomiędzy Cepnem i Kamlarkami – droga zostanie tam poprowadzona nowym śladem. W Krusinie zaplanowano budowę 4-wlotowego ronda (na obecnym skrzyżowaniu z drogami na Paparzyn i Bartlewo). Małe rondo powstanie także w Lisewie w miejscu obecnego skrzyżowania ulic Chełmińskiej i Mikołaja z Ryńska.

 

W rejonie Kornatowa od przejazdu kolejowego odsunięte zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi na Kornatowo i Pniewite. Zaplanowano także korektę łuków pionowych i poziomych. Na odcinku pomiędzy Lisewem i Wąbrzeźnem zaprojektowano kolejnych 5 skrzyżowań z ruchem okrężnym. Powstaną na przecięciu drogi wojewódzkiej nr 548 z drogami gminnymi i powiatowymi w miejscowościach Józefkowo, Płużnica, Czaple, Bratoszewice i Trzcianek. Niezbędny będzie także remont i przebudowa kilku przepustów. W Cepnie wyznaczone zostanie miejsce do prowadzenia kontroli drogowych. W Lisewie pojawi się drogowa stacja meteorologiczna z kamerami. Dzięki współpracy z samorządami lokalnymi przy trasie powstaną też ciągi pieszo-rowerowe (więcej).

 

Trwają przygotowania do realizacji kolejnych inwestycji. Zarząd województwa podjął już decyzję o ogłoszeniu przetargów na wybór wykonawców prac na trasach: ze Żnina do granicy województwa (nr 251) – więcej, z Lipna do granicy województwa (nr 559), z Brześcia do Kowala (nr 265) oraz na dwóch odcinkach drogi Tuchola-Świecie (nr 240). Więcej.

 

O inwestycjach na drogach wojewódzkich w latach 2007-2015

 

Czytaj też: DIS czyli nowe chodniki

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

21 września 2016 r.