Aktualności

Wojewódzki Szpital Dzieciecy w Bydgosczy, fot. Tymon Markowski
Wojewódzki Szpital Dzieciecy w Bydgosczy, fot. Tymon Markowski

Bezpieczeństwo zdrowotne przede wszystkim

Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy i bydgoskie Centrum Onkologii oraz pięć innych wojewódzkich lecznic to beneficjenci zakończonej już pierwszej części naszego medycznego pakietu stulecia, czyli marszałkowskiego programu modernizacji najważniejszych placówek służby zdrowia w regionie. Gotowe są już założenia kontynuacji, przystępujemy do realizacji. Finansowanie opiera się na kredycie pomocowym Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w imieniu samorządu województwa inwestorem jest spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

 

Zakończona jesienią 2014 rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy to jedno z największych tego typu krajowych przedsięwzięć ostatnich lat. Powstał imponujący i  nowoczesny nowy gmach główny, w którym mieszczą się oddziały łóżkowe oraz zespół sal operacyjnych; zbudowano też dwa mniejsze obiekty i przeprowadzono gruntowną modernizację budynku przeznaczonego dla przychodni specjalistycznej, administracji i archiwum. Placówka mogła dzięki temu uruchomić nowy 34-łóżkowy oddział chirurgii dziecięcej z wydzielony siedmiołóżkowym segmentem leczenia oparzeń. Wartość inwestycji to ponad 170 mln złotych. Szpital otrzymał już część nowego wyposażenia, pozostałe zakupy zostaną zrealizowane w ramach kontynuacji medycznego pakietu stulecia.

 

Inwestycje w wojewódzkim Centrum Onkologii to drugie największe medyczne przedsięwzięcie ostatnich lat w Bydgoszczy. Łączna wartość wszystkich związanych z tym projektów to blisko 100 milionów złotych. Największe wrażenie robi zbudowany z rozmachem kompleks Parku Aktywnej Rehabilitacji i Sportu  (PARiS), będący otwartym  centrum rehabilitacyjno-sportowym z 25-metrowym basenem pływackim i halą sportową, pierwszy taki obiekt w kraju. Służy rekonwalescentom i osobom niepełnosprawnym, w tym niepełnosprawnym sportowcom, a niektóre jego części, przede wszystkim hala i basen, wszystkim mieszkańcom regionu.

 

Pierwszym etapem medycznego pakietu stulecia objęliśmy także:

  • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny w Bydgoszczy
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku
  • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu
  • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu.

 

 

– Finansowanie tych przedsięwzięć było pierwszym tego typu zaangażowaniem EBI, a dla nas był to pierwszy tak szeroko zakrojony program modernizacyjny. Obecnie przystępujemy do jego drugiego etapu. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, korzystanie ze zdobyczy nowoczesnej medycyny jest kosztowne, ale są to właściwie wydane pieniądze – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Drugim etapem objęte zostaną wszystkie wojewódzkie lecznice w których proces unowocześnienia infrastruktury rozpoczęto w etapie pierwszym. Modernizacja i przebudowa  Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu jest konsekwencją konsolidacji czterech toruńskich szpitali wojewódzkich. W jej wyniku obecny kompleks szpitalny przy ul. Św. Józefa niemal podwoi liczbę łóżek, a powierzchnia szpitalna powiększy się o 60 procent. Program obejmuje także między innymi rozbudowę Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku, zakupy wyposażenia i aparatury dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy i  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii oraz Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego, budowę polikliniki w Centrum Onkologii oraz modernizację kolejnych oddziałów w szpitalu psychiatrycznym w Świeciu.

 

Sejmik województwa 26 kwietnia przyjął uchwałę w sprawie gwarantowania przez samorząd województwa kredytu zaciąganego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne na kontynuację medycznego pakietu stulecia. Czytaj też: XIX sesja sejmiku

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

22 kwietnia 2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2016 r.