Aktualności

Bezdomność – nie bądź obojętny, oficjalny plakat kampanii
Bezdomność – nie bądź obojętny, oficjalny plakat kampanii

Gdy spotkasz bezdomnego nie bądź obojętny

Zima to najtrudniejszy czas dla osób bez dachu nad głową. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (ROPS) jak co roku wydał informator, adresowany przede wszystkim do  służb pomocowych oraz policji i straży miejskich, o miejscach udzielania pomocy takim osobom. Przygotował też społeczną kampanię świadomościową. Eksperci podkreślają, że bezdomność nie jest wyborem, a społecznicy dowodzą, iż przekonanie, że jeśli ktoś trafił na ulicę, to sobie na to zasłużył, jest błędne.  

 

 

ROPS chce nie tylko zwrócić uwagę społeczną na problemy osób zagrożonych bezdomnością lub pozostających w kryzysie bezdomności, ale też przekonać nas, że osoby te potrzebują naszej pomocy – choćby takiej, że powiadomimy odpowiednie służby o kimś, kto śpi na ulicznej ławce, choć temperatury są bardzo niskie. Ale wiadomo przecież, że nie rozwiązuje to problemu, że niezbędne są systemowe programy – nie tylko te, które zapewniają bezdomnym łóżko w noclegowni, publiczną łaźnię i posiłki. Ważniejsze i lepsze, bo dotykające istoty problemu, są takie, które pomagają wychodzić z bezdomności zgodnie z zasadą „housing first” (najpierw mieszkania). Takie projekty także są w naszym regionie realizowane – mieszkania chronione i wspomagane działają m.in. w Bydgoszczy, Kamieniu Krajeńskim w powiecie sępoleńskim, Toruniu i Tucholi.   

 

Kampania świadomościowa została przygotowana pod auspicjami Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego. Jej osią jest kilkudziesięciosekundowy klip opracowany na zlecenie ROPS przez działającą w Nowem nad Wisłą Fundację Aktywizacji i Integracji.

 

Materiały drukowane – informatory, plakaty i ulotki dotyczące szczegółów związanych z działalnością placówek udzielających pomocy i wsparcia osobom bezdomnym w naszym regionie – trafiły m.in. do instytucji pomocy społecznej i publicznego lecznictwa, policji, komend straży miejskiej i służb kolejowych.

 

W Polsce i w Kujawsko-Pomorskiem liczba osób bezdomnych w ostatnim czasie maleje. Zgodnie z ostatnim badaniem (2019), w całym kraju jest ponad 30 tysięcy ludzi bez dachu nad głową, w naszym regionie 1,5 tys. Jedna trzecia osób żyjących na ulicy znalazła się tam w wyniku konfliktu rodzinnego, jedna trzecia z powodu uzależnienia od środków psychoaktywnych, nieco mniej w wyniku eksmisji z miejsca zamieszkania. W naszym regionie funkcjonują 17 schronisk, 4 noclegownie i 5 ogrzewalni gotowych przyjąć jednocześnie 1 200 osób.  

 

Zobacz też Pamiętamy o osobach bez dachu nad głową

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 listopada 2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2021 r.