Aktualności

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej Goiński
Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej Goiński

Beneficjenci Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego

Dochód z VII Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbędzie się 21 stycznia w CKK Jordanki w Toruniu trafi na konta pięciu instytucji z regionu niosących pomoc ubogim i niepełnosprawnym: Kuchni św. Alberta w Bydgoszczy, toruńskiej Fundacji Światło, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego we Włocławku sióstr orionistek oraz domów pomocy społecznej w Chełmnie i Świeciu prowadzonych przez siostry szarytki.

 

Kuchnię dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy prowadzą trzy siostry ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek. Jadłodajnia od poniedziałku do soboty wydaje bezpłatne, ciepłe posiłki najuboższym. Siostrom pomagają wolontariusze, którzy wcześniej również korzystali z pomocy kuchni.

 

Rozmowa z siostrą Ewą Talarowską, kierującą Kuchnią Św. Brata Alberta w Bydgoszczy

 

Kuchnia dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy, fot. Andrzej GoińskiKuchnia dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy, fot. Andrzej GoińskiKuchnia dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy, fot. Andrzej GoińskiKuchnia dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy, fot. Andrzej GoińskiKuchnia dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy, fot. Andrzej GoińskiKuchnia dla ubogich św. Alberta w Bydgoszczy, fot. Andrzej Goiński

 

Toruńska Fundacja Światło prowadzi zakład opiekuńczo-leczniczy dla osób w stanie apalicznym (śpiączce). Placówka świadczy specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitacyjną. Od początku działalności wybudziło się w niej już kilkadziesiąt osób. Fundacja prowadzi także Akademię Walki z Rakiem, niosąc pomoc psychologiczną osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim.

 

Zakład opiekuńczo-leczniczy toruńskiej Fundacji Światło, fot. Andrzej GoińskiZakład opiekuńczo-leczniczy toruńskiej Fundacji Światło, fot. Andrzej GoińskiZakład opiekuńczo-leczniczy toruńskiej Fundacji Światło, fot. Andrzej GoińskiZakład opiekuńczo-leczniczy toruńskiej Fundacji Światło, fot. Andrzej GoińskiZakład opiekuńczo-leczniczy toruńskiej Fundacji Światło, fot. Andrzej GoińskiZakład opiekuńczo-leczniczy toruńskiej Fundacji Światło, fot. Andrzej Goiński

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku jest placówką przeznaczoną dla 30 dziewcząt z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Praca ośrodka opiera się na pięciu podstawowych zasadach: bezpieczeństwo i zdrowie, relacje społeczne, kultura osobista, rozwój zainteresowań i wychowanie chrześcijańskie. W 2014 roku na konto placówki trafiły środki zebrane podczas piątej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego.

 

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej GoińskiSpecjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia we Włocławku, fot. Andrzej Goiński

 

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo ma 148 mieszkańców przewlekle somatycznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie oraz dzieci i młodzież niepełnosprawnych intelektualnie. Tylko niektórzy są rzadko odwiedzani przez biologiczne rodziny. Ich prawdziwą rodziną jest społeczność złożona z pensjonariuszy, sióstr i innych pracowników ośrodka. Podopieczni placówki byli beneficjentami trzeciej edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego, który odbył się w 2012 roku.

 

Dom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, fot. Andrzej GoińskiDom Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo, fot. Andrzej Goiński

 

W Domu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo mieszka 37 osób przewlekle i somatycznie chorych, wymagających całodobowej opieki i pomocy z uwagi na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Dom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, starając się utrzymać w jak najlepszej kondycji swoich mieszkańców.

 

Domu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a PauloDomu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a PauloDomu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a PauloDomu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a PauloDomu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a PauloDomu Pomocy Społecznej w Świeciu prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

 

Czytaj też:

Marszałkowski Bal Dobroczynny 2017

Wyjątkowa gitara, szlachetny cel

 

Więcej szczegółów na temat Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego na stronie balmarszalka.kujawsko-pomorskie.pl

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

13 stycznia 2017 r.