Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Babciom i dziadkom nie tylko w dniu ich święta

Babcie i dziadkowie – osoby bardzo ważne w naszym życiu. Dziś coraz częściej łamią stereotypy związane z wiekiem – pracują, są wolontariuszami, biorą udział w warsztatach teatralnych i kursach językowych, korzystają z komputera, wstępują w związki małżeńskie. Marszałkowska polityka senioralna uwzględnia różnorodne potrzeby tej grupy wiekowej.

 

W województwie kujawsko-pomorskim mieszka blisko 520 tysięcy osób w wieku 60 plus, co stanowi 25 proc. ludności regionu. Ze statystyk wynika, że dzisiejsi 65-latkowie mają przed sobą średnio 18 lat życia. 335 mieszkanek i mieszkańców Kujaw i Pomorza ma 100 i więcej lat. 353 mężczyzn i 213 kobiet w wieku 60 plus zawarło w 2019 roku związek małżeński (informacje za Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy).

 

 

Z okazji dzisiejszego i jutrzejszego święta na stronie Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu zamieszczona została instrukcja wykonania prezentu dla babci i dziadka „radostki”.

 

– Potrzeby seniorów są różne, tak jak różni są sami seniorzy. Uwzględniają to nasze propozycje dla tej grupy wiekowej – te istniejące i te, które przygotowujemy. Dążymy do stworzenia wielopoziomowego spójnego systemu wsparcia, obejmującego wszystkich, którzy tego wymagają, w takiej formule i w takim zakresie, w jakim jest im to niezbędne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Polityka senioralna samorządu województwa

Prawie co trzeci mieszkaniec województwa jest w wieku senioralnym. Dlatego od kilku lat prowadzimy programy wsparcia dla osób starszych i ich rodzin, na które składają się między innymi domy dziennego pobytu, kluby seniora, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym i badania przesiewowe w kierunku tętniaka aorty brzusznej, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, szkolenia językowe i komputerowe oraz marszałkowski program teleopiekuńczy (bransoletki życia).

 

Marszałkowski program opiekuńczy – bransoletki życia

Najbardziej spektakularnym, budzącym duże zainteresowanie elementem marszałkowskiego programu opiekuńczego jest teleopieka domowa, oparta na tak zwanych bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. Obecnie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej przygotowuje na polecenie marszałka województwa nowy, adresowany docelowo do wszystkich potrzebujących, program teleopieki domowej.  Rozpoczynająca się wiosną rekrutacja podopiecznych obejmie w pierwszym rzucie mieszkańców gmin, które w projekcie partycypują.

 

Senior aktywny

W Kujawsko-Pomorskiem działa 41 domów dziennego pobytu, z których korzysta blisko 1,7 tysiąca osób. W prowadzonych przez nie zajęciach uczestniczyło blisko 2 tysiące osób w całym regionie, dodatkowo 700 starszych pań i panów korzystało z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstały przy niektórych takich domach i klubach seniora. W związku z epidemią Covid-19 zajęcia w tych placówkach zostały zawieszone.

 

Programy profilaktyczne

Mamy też adresowaną do seniorów ofertę profilaktyczną. Z marszałkowskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym skorzystało w ubiegłym roku blisko półtora tysiąca osób 65 plus leczących się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej. Programem badań przesiewowych USG w kierunku tętniaka aorty brzusznej objętych zostało 800 palących papierosy mężczyzn między 65. a 74 rokiem życia.

 

Pozarządówki dla seniorów

Z myślą o seniorach samorząd województwa przyznał wsparcie na realizację 24 imprez rekreacyjnych, zajęć aktywności fizycznej, wyjazdów i spotkań integrujących starsze pokolenie z młodszym. Na zadania organizacji pozarządowych trafiło w ubiegłym roku 90 tysięcy złotych. Ze względu na epidemię część imprez została przełożona.

 

Szkolenia językowe i komputerowe

Osoby powyżej 50. roku życia mogą korzystać ze szkoleń językowych i komputerowych. Chętni uczą się języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego, a także podstaw korzystania z komputera i internetu, obsługi poczty e-mail, edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Ze względu na zagrożenie epidemiczne przyjęliśmy nową formę nauki języków obcych – kursy online z lekcjami prowadzonymi na żywo przez internet. Nowe nabory na szkolenia komputerowe ruszą wiosną. 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 stycznia 2021 r.