Aktualności

fot. Mikołaj Kuras
fot. Mikołaj Kuras

Atrakcyjne pożyczki dla firm

Ponad 160 milionów złotych na nowe, atrakcyjne pożyczki dla przedsiębiorców – taką kwotą dysponuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, spółka samorządu województwa. Środki, które przeznaczone są na inwestycje firm pochodzą z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. O wsparcie można się ubiegać za pośrednictwem instytucji finansowych.  

 

– Instrumenty zwrotne są ważnym elementem kreowania polityki gospodarczej województwa. Ich zaletą jest to, że środki wracają do budżetu i mogą wesprzeć rozwój kolejnych firm. Staramy się dostosowywać naszą ofertę do potrzeb przedsiębiorców, dlatego uruchomiliśmy kolejne wielomilionowe środki, które przeznaczone są na pożyczki na bardzo korzystnych warunkach – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Pożyczki oferowane są na nowych, bardzo atrakcyjnych warunkach. Na cele inwestycyjne można otrzymać do 5 milionów złotych z oprocentowaniem w wysokości nawet 0,5%. Przedsiębiorcy mogą także skorzystać z premii w postaci obniżonego oprocentowania za terminową spłatę pożyczki.

 

Przedsiębiorca zainteresowany wsparciem musi wybrać instytucję, z pomocy której chce skorzystać. Pożyczek udzielają:

  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o. o.,
  • Konsorcjum Banków Spółdzielczych tj. lider: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku, partnerzy: Bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Koronowie,
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości ze Szczecina. 

 

Na stronie internetowej www.kpfr.pl, w zakładce Pożyczki dla MŚP, znajduje się lista kilkudziesięciu adresów do biur instytucji finansowych, z którymi można kontaktować się w sprawie pożyczek. Aby pozyskać kapitał należy skontaktować się z pracującym tam doradcą, a następnie złożyć odpowiedni wniosek w wybranym biurze. Wzory dokumentów dostępne są na stronach poszczególnych instytucji. Wnioski analizowane są bardzo sprawnie, a w przypadku pozytywnej decyzji i podpisania umowy pieniądze wypłacane są jednorazowo bądź w transzach.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

 

Celem działania samorządowej spółki Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju jest wspieranie i promowanie rozwoju województwa poprzez wprowadzanie na regionalny rynek zwrotnych instrumentów finansowych. KPFR dysponuje kapitałem w wysokości ponad 620 milionów złotych przeznaczonym na pożyczki i poręczenia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Kapitał ten pochodzi w znaczącej części ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Fundusz wybiera instytucje finansowe, które bezpośrednio oferują pożyczki i poręczenia przedsiębiorcom działającym w naszym regionie. Obecnie w ofercie Funduszu znajdują się pożyczki na inwestycje, pożyczki obrotowe oraz pożyczki na zakup nieruchomości. Z tego wsparcia skorzystało ponad 800 przedsiębiorców, którym na realizację przedsięwzięć wypłacono łącznie ponad 150 milionów złotych.

 

Kontakt:

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju
Przedzamcze 8 w Toruniu
tel. 56 475 63 00
e-mail: biuro@kpfr.pl

 

Wspierającymi rozwój firm i działającymi rzecz przedsiębiorców marszałkowskimi instytucjami otoczenia biznesu są Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji i Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego.

 

Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lutego 2020 r.