Aktualności

Fot. Mikołaj Kuras
Fot. Mikołaj Kuras

Angiokardiograf dla szpitala we Włocławku

Przedstawiciele marszałkowskiej spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne oraz firmy Siemens Healthcare podpisali umowę na zakup urządzenia do angiografii cyfrowej dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku. To kolejny etap kompleksowej modernizacji włocławskiej lecznicy.

 

Zakres realizacji zadania jest bardzo szeroki: obejmuje zakup i montaż urządzenia do angiografii cyfrowej z modułem elektrofizjologicznym i ablatorem, wykonanie robót budowlanych i adaptacji pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany sprzęt, a także dostawę urządzeń i systemów koniecznych do uruchomienia angiokardiografu. W gestii wykonawcy leży także uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz demontażu starego angiografu w ten sposób, aby możliwy był ponowny montaż i uruchomienie urządzenia.

 

Angiokardiograf pozwala na prowadzenie inwazyjnych badań w zakresie badania jam serca, aorty i naczyń wieńcowych z użyciem promieni rentgenowskich i kontrastu. Dzięki temu lekarz może ocenić kurczliwość mięśnia sercowego oraz zmiany w tętnicach wieńcowych i ustalić stopień zaawansowania choroby niedokrwiennej serca. Na tej podstawie kardiolog może zadecydować, czy bezpośrednio po badaniu wykonać angioplastykę – poszerzanie zwężonych przez miażdżycę tętnic wieńcowych.

 

Zakładany termin dostawy sprzętu to 60 dni od podpisania umowy. Wartość zadania to niemal 3,5 mln zł. Urządzenie będzie zlokalizowane na parterze głównego budynku szpitalnego.

 

Wyposażenie włocławskiej lecznicy w nowoczesny angiokardiograf jest częścią założonej przez zarząd województwa kompleksowej modernizacji włocławskiej lecznicy. – W nowych murach oraz obiektach poddanych połączonemu z przebudową kapitalnemu remontowi staną nowe wyposażenie i nowoczesna aparatura medyczna – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – W planach mamy też stworzenie nowych oddziałów, m. in. hematologii i psychiatrii.

 

Pierwszym, zakończonym już etapem prac, było zmodernizowanie i wyposażenie otwartego w maju pawilonu dla oddziałów neurologicznego i okulistycznego, z dwiema okulistycznymi salami operacyjnymi, oraz związanych z nimi poradni specjalistycznych (więcej). We wrześniu rozpoczął się kapitalny remont modernizacyjno-adaptacyjny trzech pawilonów lecznicy zajmowanych m. in. przez zakład rehabilitacji, dwa oddziały pulmonologiczne, poradnie przyszpitalne i pracownię serologiczną oraz aptekę i administrację placówki (więcej). Etap trzeci (obecnie w stadium przygotowywania przetargu, który wyłoni projektanta) to przedsięwzięcia w głównej części szpitalnego kompleksu. Przewidziane jest m. in. zbudowanie nowego skrzydła (połączy istniejące gmachy), w którym zostaną zlokalizowane izba przyjęć i szpitalny oddział ratunkowy, oddział intensywnej terapii, a także blok operacyjny i oddziały zabiegowe.

 

Inwestycje finansowane są ze środków własnych lecznicy i samorządu województwa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Głównym inwestorem jest samorządowa województwa spółka celowa Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne.

 

 

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne

I Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

4 października 2017 r.