Aktualności

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Aktywne wakacje dzięki marszałkowskiemu wsparciu

Młodzi mieszkańcy Kujaw i Pomorza mają szansę wziąć udział w wycieczkach, wędrówkach, obozach, warsztatach oraz zajęciach integracyjnych. Na realizację 44 tego typu inicjatyw przeznaczyliśmy ponad pół miliona złotych z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie podzieliliśmy w ramach dwóch konkursów skierowanych do organizacji pozarządowych.

 

 – Samorząd województwa dostrzega i chętnie wspiera wartościowe aktywności i działania organizacji pozarządowych. To ważni partnerzy w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego województwa, ludzie, którzy dobrze znają nasz region i potrzeby lokalnych społeczności. W ich inicjatywy często włączają się zwykli mieszkańcy, dzięki czemu wspólne przedsięwzięcia są bardziej skuteczne i efektywne  – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 
Pula tegorocznego dofinansowania na organizację atrakcyjnych, aktywnych zajęć dla dzieci i młodzieży w regionie to 530 tysięcy złotych. Otrzymały je fundacje, towarzystwa i stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, a także Kujawsko-Pomorski Okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Wśród projektów, które zaplanowano do realizacji dzięki marszałkowskiemu wsparciu, są m.in. zajęcia sportowe, edukacyjne oraz integracyjne dla dzieci i młodzieży z miejscowości Pruskie (powiat świecki), warsztaty z programowania dla młodych z powiatu żnińskiego, „Wakacje ze światłem”, czyli obóz fotograficzny organizowany przez Fundację „Światło” w Toruniu, obóz sportowo-rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną” organizowany przez uczniowski klub sportowy „Jedynka AK” z Aleksandrowa Kujawskiego, warsztaty rozwojowe „Inność jest mi obca”, które przygotuje bydgoska Fundacja „Całym Sercem” oraz złaz drużyn Hufca ZHP w Toruniu.

 

 

 

Urząd Marszałkowski wspiera projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w dziedzinach: kultury, sportu, rozwiązywania problemów uzależnień, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, turystyki i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W puli środków, które trafiły do NGO na te działania jest blisko 8 milionów złotych rozdysponowanych w ramach 26 konkursów (wyniki). 

 

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

29 lipca 2020 r.