Aktualności

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP
Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP

Marszałka Piotra Całbeckiego poparł co drugi wyborca

Marszałek Piotr Całbecki uzyskał w wyborach do sejmiku województwa znakomity w liczbach bezwzględnych wynik, 68 542 głosy, co dało mu najlepszy w kraju procent poparcia – 49,33. Oznacza to, że zagłosował na niego co drugi wyborca w okręgu.

 

Lepszy od marszałka Całbeckiego wynik w liczbach bezwzględnych mają tylko marszałek Adam Struzik w województwie mazowieckim (76 971 głosów) i Anna Pieczarka w Małopolsce (72 739  głosów), którzy kandydowali jednak ze znacznie większych okręgów. Dało im to, odpowiednio, jedynie 21,04 i 32,43 proc. poparcia – czyli oddano na nich tylko co piąty i co trzeci ważny głos.

 

Gospodarz naszego województwa sprawuję tę funkcję trzecią już kadencję. Do jego sukcesów zaliczyć można m. in. modernizację infrastruktury transportowej, zakrojoną na szeroką skalę modernizację szpitali wojewódzkich i szpitali powiatowych, politykę otwarcia na biznes i wspieranie przygotowywania terenów pod inwestycje biznesowe, politykę społeczną adresowaną m. in. do młodych rodzin i seniorów. 

 

Marszałek Piotr Całbecki podziękował wyborcom za okazane zaufanie w miniony wtorek (23 października), podczas konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim. Jako pierwszy w regionie, jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem wyników wyborów do sejmiku, miał już w kieszeni mandat radnego województwa.  

 

– Wiem, że oddali na mnie głos przede wszystkim ci, którzy oczekują kontynuacji dotychczasowej polityki samorządu województwa opartej o zasadę  zrównoważonego rozwoju, dostrzegania nie tylko najsilniejszych ośrodków, takich jak Toruń czy Bydgoszcz, ale docierania też z naszymi projektami i realizacjami wszędzie tam, gdzie jest to najbardziej oczekiwane. Ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, które wciąż jeszcze wymagają interwencji i wsparcia. Odbieram też to poparcie jako apel o zgodę w naszym województwie. Rozwija się ono we właściwym kierunku, mamy też coraz lepsze wskaźniki tego rozwoju – stwierdził w swoim wystąpieniu.

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

26 października 2018 r.