Aktualności

Spotkanie z udziałem gimnazjalistów - najlepszych stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w toruńskim Młynie Wiedzy w marcu 2017 roku, fot. Mikołaj Kuras
Spotkanie z udziałem gimnazjalistów – najlepszych stypendystów projektu „Prymus Pomorza i Kujaw” w toruńskim Młynie Wiedzy w marcu 2017 roku, fot. Mikołaj Kuras

500 złotych stypendium dla humanistów – wnioski po wakacjach

Nawet pięć tysięcy złotych stypendium mogą otrzymać uzdolnieni uczniowie z regionu w ramach nowego projektu stypendialnego ,,Humaniści na start”. Łącznie pragniemy objąć wsparciem 1800 osób przez trzy lata. Ruszył nabór – na dokumenty czekamy od września.

 

– To trzeci w naszym regionie projekt stypendialny wspierający zdolną młodzież. Tym razem adresujemy go do uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk humanistycznych. Wcześniej uruchomione dwa programy zadedykowaliśmy osobom osiągającym sukcesy w przedmiotach ścisłych oraz  uczniom szkół zawodowych i techników. Nasze projekty stypendialne to kompleksowe wsparcie, które pomoże w kształceniu potrzebnych na rynku pracy specjalistów różnych dziedzin – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.     

 

O stypendia w ramach programu ,,Humaniści na start!” może ubiegać się uczeń, który spełni łącznie następujące warunki:

  • uczęszcza do  klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej lub do liceum, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
  • w ostatnim zakończonym roku szkolnym, poprzedzającym nabór wniosków otrzymał promocję do następnej klasy, bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
  • uzyskał w ostatnim zakończonym roku szkolnym średnią ocen z języka polskiego i historii na poziomie nie niższym niż 4,50 obliczoną w oparciu o świadectwo szkolne z poprzedniego roku nauki ;
  • uzyskał w jednym z trzech ostatnich, zakończonych lat szkolnych, poprzedzających nabór wniosków tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w wykazie nr 1 lub tytuł laureata lub wyróżnionego w konkursach lub olimpiadach ujętych w wykazie nr 2.
  • uzyskał co  najmniej dobrą ocenę z zachowania.

 

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy danego roku szkolnego, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie. Można je wykorzystać między innymi na pokrycie kosztów udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły. Wysokość stypendium uzależniona jest od ocen i osiągnięć ucznia oraz rodzaju szkoły, do jakiej dana osoba uczęszcza. Na rok szkolny 2018/2019 planowane jest przyznanie 600 stypendiów, wnioski będą przyjmowane od 1 do 30 września. Kolejne dwa nabory zaplanowano na rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021. Regulamin i niezbędne dokumenty dostępne są na stronie projektu ,,Humaniści na start”.

 

 Pozostałe programy stypendialne realizowane przez samorząd województwa, w których nabory wniosków również rozpoczną się od 1 września  to:

 „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza”, realizowany w oparciu o środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W roku szkolnym 2017/2018 wsparcie trafiło do 622 uczniów z 72 szkół w regionie. Pomoc otrzymało  467 uczniów techników oraz 155 uczniów zasadniczych szkół zawodowych. Maksymalna wysokość stypendium to 500 złotych miesięcznie, więcej tutaj,

„Prymus Pomorza i Kujaw” – stypendia w ramach tego programu rozdysponowaliśmy wśród 1,5 tysiąca uczennic i uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk przyrodniczych, informatyki, matematyki, języków obcych i przedsiębiorczości. Wysokość stypendium to 3 tysiące złotych (wypłacane w transzach) (więcej).

 

Więcej o programach stypendialnych samorządu województwa na stronie edukacja.kujawsko-pomorskie.pl

 

W bieżącym roku szkolnym przyznaliśmy też stypendia 73 uczniom liceów i techników, których zgłosiły starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu (więcej).

 
Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

5 lipca 2018 r.