Aktualności

Trasa średnicowa w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras
Trasa średnicowa w Toruniu, fot. Mikołaj Kuras

200 milionów na drogi i tory

Dobiegają końca prace nad kluczowym wojewódzkim dokumentem planistycznym w dziedzinie infrastruktury transportowej, kujawsko-pomorskim planem spójności komunikacji drogowej i kolejowej do 2020 roku. W puli jest 206 milionów euro na przedsięwzięcia w dziedzinie infrastruktury drogowej i kolejowej oraz rozwój pozamiejskiego transportu publicznego. Projekt dokumentu uwzględnia między innymi rewitalizację linii kolejowej od Bydgoszczy przez Kcynię do granicy województwa z Wielkopolską.

 

Plan spójności komunikacyjnej jest jednym z wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów programowych związanych z wykorzystaniem środków pomocowych perspektywy 2014-2020. Wychodząc z diagnozy obecnej sytuacji komunikacyjnej regionu, nakreśla politykę transportową samorządu województwa i wskazuje konkretne przedsięwzięcia inwestycyjne do zrealizowania. Zakładamy, że na inwestycje drogowe przeznaczymy 140 milionów euro, na rozwój pozamiejskiego transportu publicznego 15 mln euro i ponad 50 milionów euro na rozwój i modernizację infrastruktury kolejowej. Źródłem finansowania będzie przede wszystkim Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Wybór projektów do zrealizowania jest uwarunkowany umową partnerstwa między Polską a KE oraz ramami wyznaczonymi przez dokumenty rządowe.

 

W odbywających się od września do listopada 2015 konsultacjach społecznych wzięło udział 150 podmiotów (osób fizycznych i instytucji), zgłoszono prawie 600 uwag i wniosków. Wszystkie poddano wnikliwej analizie, przy czym głównym parametrem oceny była ich zgodność z właściwymi polskimi i europejskimi dokumentami wyznaczającymi kierunki polityki w tej dziedzinę planowania rozwoju. Tematem środowej (24 lutego) konferencji konsultacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim były środowiskowe aspekty planowanych inwestycji.

 

Wśród wniosków uwzględnionych są między innymi wpisanie do wykazu projektowanych przedsięwzięć budowy węzła Dźwierzno na autostradzie A-1 i przebudowy drogi wojewódzkiej 240 oraz dołączenie Inowrocławia do listy miast w których modernizację dróg wojewódzkich będzie można finansować ze środków unijnych.

 

W uzupełnionym projekcie znalazł się także zapis dotyczący planowanej rewitalizacji kolejowego ciągu komunikacyjnego od Bydgoszczy przez Kcynię do granicy województwa do wyboru w dwóch wariantach: (I) Nakło nad Notecią – Kcynia – granica województwa (linie nr 281 i 356) lub (II) Bydgoszcz – Szubin – Kcynia – granica województwa (linia nr 356). Proponuje się elastyczny model finansowania tej inwestycji. Polegałby on na wykorzystaniu pozostałych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz środków własnych zarządcy infrastruktury. Realizacja inwestycji uwarunkowana jest zawarciem porozumienia ws. wspólnego finansowania kolejowych przewozów pasażerskich przez samorządy lokalne położone wzdłuż przebiegu rewitalizowanego odcinka.

 

Równolegle prowadzone są konsultacje z ekspertami europejskiej inicjatywy JASPERS, wspierającej regiony w sięganiu po środki UE, których efektem jest m. in. poszerzenie części diagnostycznej planu oraz zakres konsultowanej obecnie, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stanowiącej niezbędny załącznik planu spójności komunikacyjnej. Dzisiejsza konferencja była elementem prowadzonych aktualnie (18 lutego – 10 marca) konsultacji tej części dokumentu.  

 

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

24 lutego 2016 r.

ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016 r.

Konferencja konsultacyjna nt. planu spójności komunikacyjnej, fot. Mikołaj KurasKonferencja konsultacyjna nt. planu spójności komunikacyjnej, fot. Mikołaj KurasKonferencja konsultacyjna nt. planu spójności komunikacyjnej, fot. Mikołaj KurasKonferencja konsultacyjna nt. planu spójności komunikacyjnej, fot. Mikołaj Kuras