Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy (GLPK) realizuje projekt unijny pn. „Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie”. Inwestycja dofinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Beneficjentem projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Budowa Ośrodka dobiegła końca. Obiekt zlokalizowany jest na terenie gminy Górzno, w osadzie leśnej Ruda (ok. 4 km od Górzna). Prace budowlane obejmowały adaptację części budynku gospodarczego, jego częściową rozbiórkę oraz rozbudowę. Projekt uwzględnił również pełne wyposażenie Ośrodka m.in. w sprzęt dydaktyczny pozwalający prowadzić atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży.

 

Głównym celem realizacji projektu jest lepsze wykorzystanie potencjału edukacyjnego Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego poprzez lepszą dostępność i funkcjonalność Parku, zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej, zwiększenie zakresu i skali promocji walorów przyrodniczych oraz popularyzacji zachowań ekologicznych wśród dzieci i młodzieży odwiedzających Park. Termin zakończenia projektu to 31 maja 2015 r.

 

Osrodek_1.jpgOsrodek_2.jpgOsrodek_3.jpg

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.