Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy - konferencja

Plakat konferencji

Departament Spraw Społecznych wraz z Kolegium Jagiellońskim - Toruńską Szkołą Wyższą zaprasza na konferencję pod hasłem „Dialog międzypokoleniowy – rzeczywistość i perspektywy”. Konferencja zaplanowana jest na 20 października br.

 

Relacje międzypokoleniowe są podstawą funkcjonowania każdego społeczeństwa. Jedną z form tych relacji jest właśnie dialog między generacjami, który stanowi poważne wyzwanie naszej współczesnej rzeczywistości. Tworzy niejako pomost w komunikacji między osobami reprezentującymi różne pokolenia, przeciwdziałając tym samym marginalizacji czy wykluczeniu pewnych grup społecznych, zwłaszcza najstarszych roczników.  

 

Konferencja ma na celu ukazanie miejsca i pozycji seniorów w odczuciach społeczeństwa, podkreślenie istotnego znaczenia relacji między generacjami, wspieranie integracji i solidarności międzypokoleniowej oraz pokoleniową wymianę wiedzy i doświadczeń. Dlatego do paneli tematycznych zostali zaproszeni przedstawicieli wszystkich pokoleń, którzy będą mieli możliwość zaprezentowania własnych stanowisk i wymiany poglądów.  

 

Problematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół  następujących obszarów:

 

1. Filozoficzne spojrzenie na istotę dialogu międzypokoleniowego:

 • Moralne zobowiązania społeczeństwa wobec człowieka starszego.
 • Wartości w życiu człowieka młodego i starego.
 • Wspólne płaszczyzny dialogu.

            

2. Psychologiczny aspekt dialogu międzypokoleniowego:

 • Teoretyczne ujęcie problematyki młodości i starości.
 • Poznać i zrozumieć. Różne pokolenia - podobne motywacje.
 • Dialog jako podstawa skutecznej komunikacji i porozumienia międzypokoleniowego.

 

3. Społeczne aspekty teorii i praktyki dialogu międzypokoleniowego:

 • Postrzeganie seniorów społeczeństwie.
 • Stereotypy panujące w relacjach młodzi – starzy.
 • Pokolenie dziadków i pradziadków w rodzinie – kondycja więzi międzypokoleniowych, przekazy transgeneracyjne.
 • Dzieci nauczycielami swoich rodziców.
 • Rodzicielstwo a konflikt pokoleń.
 • Różnice pokoleniowe w strukturze zatrudnienia w instytucji.
 • Niepełnosprawność w obliczu dialogu międzypokoleniowego.

 

4. Kulturowy aspekt dialogu międzypokoleniowego:

 • Sztuka pomostem łączącym pokolenia.
 • Dziedzictwo kulturowe – co przekażemy młodszym pokoleniom?
 • Język i styl młodego pokolenia w kontekście przemian kulturowych.

 

5. Przykłady dobrych praktyk  w obszarze dialogu międzypokoleniowego:

 • Różnice czy podobieństwa? Od czego warto zacząć budowanie porozumienia między pokoleniami?
 • Nowe formy dzielenia się wiedzą i doświadczeniem między pokoleniami.
 • Rola społeczności lokalnych w komunikacji między starszymi i młodymi pokoleniami.

 

Program do pobrania

 

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2020 rok

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone