Sprawy społeczne

Grafika dekoracyjna

Jak pomagać, kiedy dziecku dzieje się krzywda?

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zrealizował szkolenie dla pracowników instytucji pomocy społecznej pt.: „Jak skutecznie reagować na przemoc wobec dziecka? Procedura Niebieskiej Karty, odebranie dziecka z rodziny”. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zajęcia zrealizowane zostały w formie on-line (webinarium). W trzech terminach zajęć (30 września oraz 2 i 9 października) wzięło udział 148 osób z terenu całego województwa. Formuła szkolenia spowodowała, że mogli w nim uczestniczyć pracownicy socjalni z najdalszych nawet zakątków regionu. Dzięki realizacji zadania wsparcia udzielono specjalistom z 41 instytucji z obszaru pomocy społecznej.

 

Szkolenie miało na celu:

– podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów mających na celu ochronę dziecka przed przemocą i reagowania w sytuacjach występowania przemocy wobec dziecka;

– analizę zagadnień związanych z przepisami chroniącymi dziecko przed przemocą w rodzinie oraz wskazanie procedur w sytuacji, gdy ona zaistniała;

– przedstawienie zagadnień związanych z procedurą Niebieskiej Karty oraz odebrania dziecka z rodziny;

– wskazanie najnowszych zmian prawno-organizacyjnych dotyczących opuszczenia mieszkania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie.

 

Realizatorem szkolenia była Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, a zajęcia prowadziła Pani Barbara Kunysz-Syrytczyk – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, absolwent studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Marketingu i Zarządzania w Chrzanowie w zakresie Menadżer Ekonomii Społecznej, członek etatowy SKO, doświadczony szkoleniowiec, wykładowca uczelni wyższych.

 

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy mieli szanse na zadawanie pytań i uzyskanie odpowiedzi dot. praktycznego zastosowania prezentowanych rozwiązań.