Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Informacje Departamentu
  • Posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

Posiedzenie Powiatowej Rady Seniorów w Lipnie z przedstawicielami Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej i Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu

Uczestnicy posiedzenia
Uczestnicy posiedzenia

W dniu  26 września w Starostwie Powiatowym w Lipnie odbyło się spotkanie w/w gremiów.

 

Tematem posiedzenia były działania realizowane z udziałem i przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze polityki senioralnej.

 

Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani o szerokiej ofercie wsparcia dla seniorów,  również dzięki środkom z RPO  WK-P, w tym w szczególności:

  • o domach dziennego pobytu,
  • klubach seniora,
  • centrach informacji i usług środowiskowych, 
  • programie opieki senioralnej oraz teleopieki,
  • szczepieniach przeciwko pneumokokom,
  • programie zapobiegania upadkom dla seniorów,

 

oraz o wsparciu dla organizacji pozarządowych udzielanych przez Departament Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia na realizację projektów przygotowanych z myślą o seniorach.

 

Członkowie Powiatowej Rady Senioralnej zostali poinformowani również o bieżących działaniach Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone