Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Rodzina jest najważniejsza - spotkanie z przedstawicielami organizacji rolniczych

fot.: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
fot.: Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

W dniu 3 lutego 2022 r na zaproszenie Zarządu Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu, przedstawiciele Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia zaprezentowali działania samorządu województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz rodziny i jej najbliższego otoczenia.

 

Wśród treści zaprezentowanych przez Panią Milenę Skopińską z-cę dyrektora Departamentu, znalazły się informacje o działaniach bezpośrednio skierowanych do rodzin tj.: prowadzenie procedur adopcyjnych czy działalność Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, a także informacje o oddziaływaniu na szeroko rozumiane otoczenie rodziny jak np. akcje i kampanie społeczne, szkolenie kadr pracujących na rzecz rodziny czy współpraca z organizacjami pozarządowymi. Uczestnikom przekazano również pakiet materiałów informacyjnych dotyczących działania Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii i możliwości uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego przez osoby doświadczone przemocą w rodzinie. Obecność przedstawicieli Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia miała na celu podniesienie społecznej świadomości dotyczącej przemocy oraz wzmocnienie potrzeby reakcji na przypadki przemocy domowej.

 

Gospodarze spotkania wyrazili chęć dalszej współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w obszarze szeroko rozumianego wspierania rodzin. Kolejne spotkanie ze wskazanymi przez RZRK i OR w Toruniu organizacjami (Kołami Gospodyń Wiejskich), zaplanowane zostało na marzec br.

 

 

Opracowanie:

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia
Biuro Wsparcia Rodziny Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom

Luty 2022 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.