Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Biała Wstążka

Przełom listopada i grudnia, to tradycyjnie czas, gdy wiele instytucji i organizacji zaangażowanych w przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, ogniskuje swoją uwagę na zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Szczególnym wyrazem tych działań jest kampania „Biała Wstążka” rozpoczynająca się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Walki z Przemocą Wobec Kobiet i trwająca do 10 grudnia Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. 

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podobnie jak w latach ubiegłych przypomina o kampanii ,,Biała Wstążka” podkreślając, że przemoc wobec kobiet jest jednym z najbardziej uderzających przejawów ich dyskryminacji i łamania praw człowieka we współczesnym świecie.

 

Wyrazem tego stanowiska jest kampania informacyjna prowadzona na Facebook’u Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu zachęcająca wszystkich do reagowania na przemoc.

 

O działaniach prowadzonych w latach ubiegłych, można przeczytać tutaj

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

listopad 2021

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.