Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa - zdalne posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska
Zbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa - zdalne posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 16 lutego 2021 r. odbyło się II w tym roku zdalne posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

 

  1. Ponowa weryfikacja propozycji do „Programu i harmonogramu działania K-P WRDSna 2021 r.”

Uwzględniając potrzebę weryfikacji przyjętego w dniu 26 stycznia br. Programu i harmonogramu działania…, dokonano przeglądu  propozycji zagadnień, które mają stanowić jego treść. Mając na uwadze fakt braku quorum podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS w dniu 11 lutego br., uchwała w sprawie przyjęcia Programu i harmonogramu… zostanie poddana głosowaniu w trybie korespondencyjnym.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Na wniosek Pana Romana Rogalskiego - Prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Prezydium K-P WRDS przyjęło stanowisko w sprawie poparcia wniosku Konfederacji Lewiatan o rozpoczęcie systemowej współpracy pomiędzy WRDS a RDS.

 

Andrzej Arndt - Wiceprzewodniczący  K-P WRDS - zdalne posiedzenie Prezydium, fot. Beata WiśniewskaDr Krzysztof Matela - Przewodniczący  K-P WRDS - zdalne posiedzenie Prezydium, fot. Beata WiśniewskaZbigniew Ostrowski - Wicemarszałek Województwa - zdalne posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone