Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P
Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się w dniu 23 września 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

 

Pani dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka wręczyła nominację nowemu członkowi WSRdsON, Panu Pawłowi Bednarskiemu, który jest Pełnomocnikiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny.  

Członkowie Rady, zgodnie z Rozporządzeniem  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, wybrali Prezydium, które będzie kierować pracami Rady przez najbliższy rok. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Prezydium  wybrani zostali:

 

  1. Przewodniczący Rady – Jan Schwarz
  2. V-ce Przewodnicząca Rady – Justyna Przybyłowska
  3. Sekretarz Rady – Wiesława Stafiej

 

Członkowie Rady dyskutowali o sytuacji osób niepełnosprawnych w dobie ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego.

 

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-PFot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWK-P

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone