Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Sprawy społeczne
  • Programy psychologiczno-terapeutyczne – szansa na zmianę zachowań osób stosujących przemoc domową

Programy psychologiczno-terapeutyczne – szansa na zmianę zachowań osób stosujących przemoc domową

fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Pomimo trwającej epidemii koronowirusa, odbywają się zaplanowane na ten rok szkolenia dla osób realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W piątek 26 czerwca br.,
w formie zdalnej, zostało zrealizowane szkolenie pt. „Programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie – zadania samorządu powiatowego”

 

Szkolenie było adresowane do pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i koncentrowało się na treściach związanych z opracowaniem programów psychologiczno-terapeutycznych oraz szerokorozumianą pracą z osobami stosującymi przemoc domową. Trenerem realizującym szkolenie była Pani Katarzyna Łęgowska – psycholog, certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie długoletni konsultant Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.

 

Mamy nadzieję, że efektem tego wirtualnego spotkania będzie realizacja oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla konkretnych osób stosujących przemoc domową, zarówno w 11 reprezentowanych na szkoleniu, jak i w pozostałych powiatach naszego województwa.

 

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

czerwiec 2020

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone