Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Epidemia. Zastrzyk wsparcia dla systemu usług społecznych

Fot. Andrzej Goiński/UMWKP
Fot. Andrzej Goiński/UMWKP

Środki ochrony osobistej dla ponad 11 tysięcy osób i dodatkowe wynagrodzenie dla blisko 5 tysięcy pracowników na pierwszej linii, a także zakup 10 tysięcy testów w kierunku Covid-19 – tak wygląda wart 41 milionów złotych pakiet wsparcia  systemu usług społecznych, będący częścią marszałkowskiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków.

 

- Chodzi, z jednej strony, o zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa, z drugiej – o zapewnienie ciągłości pracy instytucji wsparcia społecznego – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Instytucje systemu opieki i usług społecznych będziemy sukcesywnie i systematyczne zaopatrywać w środki ochrony osobistej oraz  środki do dezynfekcji. Przygotowujemy m.in. zakup 2 700 tysięcy sztuk rękawiczek jednorazowych, blisko 2 milionów masek jednorazowych i 50 tysięcy kombinezonów ochronnych oraz ponad 200 tysięcy litrów płynów dezynfekcyjnych. Otrzyma je w szczególności personel domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodków pomocy społecznej, schronisk i noclegowni dla bezdomnych.

 

Środki tego typu, przede wszystkim maski ochronne, przekażemy też jednostkom straży miejskiej i ochotniczej straży pożarnej, a - jeśli będzie potrzeba – również policji i państwowej straży pożarnej. Na podobną pomoc mogą liczyć także właściciele małych sklepów.

 

Wypłacane przez trzy kolejne miesiące dodatkowe wynagrodzenie dla 4 830 osób bezpośrednio zaangażowanych w opiekę nad osobami starszymi w ich domach oraz domach pomocy społecznej i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych w całym regionie będzie kosztować 14,5 miliona złotych. Ta skromnie uposażona grupa zawodowa pracuje obecnie bardzo ciężko, w sytuacji zagrożenia epidemicznego. Z kraju dochodzą sygnały o przypadkach zarażenia wśród personelu i dramatycznych brakach kadrowych.  

 

Na potrzeby instytucji systemu opieki społecznej samorząd województwa zakupi 10 tysięcy testów w kierunku Covid-19 (po dwa testy na pracownika plus rezerwa na wypadek konieczności powtórzenia testu).

 

- Liczmy się jednak z tym, że opisane działania mogą się okazać niewystarczające – zaznacza marszałek Piotr Całbecki. - Dlatego przygotowujemy 250 miejsc w ośrodkach, do który ewakuujemy osoby starsze, które nie będą mogły liczyć na pomoc w miejscach zamieszkania, a także pensjonariuszy zakładów opiekuńczych i podopiecznych schronisk dla bezdomnych. Rolę takich ośrodków pełnić będą sanatoria należące do samorządu województwa.

 

Na budżet pakietu – 41 milionów złotych – składają się pieniądze z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego (35 milionów złotych), dotacja z budżetu państwa i udział finansowy wszystkich samorządów powiatowych województwa, które są partnerami przedsięwzięcia.

 

Wartość ogłoszonego w ubiegłym tygodniu przez marszałka Piotra Całbeckiego samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce wynosi 740 milionów złotych. Oprócz wsparcia instytucji opiekuńczych i instytucji interwencji społecznej oraz dystrybucji środków ochrony osobistej poza placówkami medycznymi zawiera wsparcie dla szpitali oraz dotacje i pożyczki dla przedsiębiorstw.

 

 

Środki na realizację wartego 740 milionów złotych, samorządowego wojewódzkiego programu przeciwdziałania epidemii Covid-19 oraz łagodzenia jej skutków w sferze społecznej i w gospodarce, pochodzą z budżetu Unii Europejskiej. Wykorzystano dostępne jeszcze w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego 2014 – 2020  wolne środki, na co zgodziła się  Komisja Europejska.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

16 kwietnia 2020 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone