Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Posiedzenie Zespołu ds. edukacji kultury i dziedzictwa narodowego, fot. Jarosław Łączny
Posiedzenie Zespołu ds. edukacji kultury i dziedzictwa narodowego, fot. Jarosław Łączny

I posiedzenie Zespołu ds. edukacji, kultury i dziedzictwa narodowego działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego obyło się w dniu 27 lutego 2020 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

 

Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele Gminy Miasta Toruń i Miasta Bydgoszcz.

 

Tematem posiedzenia było:

  1. Przygotowanie stanowiska nt. oceny realizacji zadań oświatowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim w kontekście sytuacji finansowej JST, o podjęcie którego poprosiła Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Rady. Członkowie Zespołu ustalili, że po przekazaniu swoich propozycji Pani Mirosława Kaczyńska - Przewodnicząca Zespołu wraz z Panem Sławomirem Wittkowiczem - Wiceprzewodniczącym opracują projekt stanowiska w przedmiotowym zakresie. Stanowisko zostanie poddane pod głosowanie w trybie korespondencyjnym. 
  1. Sprawy organizacyjne - przyjęcie zmienionego regulaminu Zespołu. W wyniku zmian regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zmianie uległ regulamin Zespołu ds. edukacji kultury i dziedzictwa narodowego, który został przyjęty jednomyślnie.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone