Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

I posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Jarosław Łączny
Posiedzenie Prezydium K-P WRDS, fot. Jarosław Łączny

W dniu 28 stycznia 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się I w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

Główne tematy posiedzenia to:

  1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady propozycji zmian planu finansowego Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2020 rok.

Po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez członków Prezydium K-P WRDS projekt uchwały nr 2/2020 zmieniającej plan finansowy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na 2020 rok, zostanie poddany pod głosowanie podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Rady.

 

  1. Dyskusja nad projektem regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Po uwzględnieniu zmian zaproponowanych przez członków Prezydium K-P WRDS projekt uchwały nr 3/2020 zmieniającej regulamin Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, zostanie poddany pod głosowanie podczas najbliższego posiedzenia plenarnego Rady.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Przedstawienie przez Przewodniczącego K-P WRDS propozycji terminów posiedzeń Prezydiów i posiedzeń plenarnych Rady.

Przewodniczący K-P WRDS przedstawił propozycje terminów posiedzeń Prezydium i posiedzeń plenarnych Rady, które zostały przez Prezydium przyjęte.

 

  1. Przedstawienie przez Wiceprzewodniczących K-P WRDS propozycji „Programu i Harmonogramu działania K-P WRDS na 2020 r.”

Stosownie do zapisu Regulaminu Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, program i harmonogram działania K-P WRDS przyjęty zostanie przez Prezydium K-P WRDS i zatwierdzony przez K-P WRDS w drodze uchwały w terminie do dnia 20 lutego br. Podstawą opracowania programu i harmonogramu K-P WRDS, są propozycje zagadnień przedstawione przez każdą z organizacji wchodzących w skład K-P WRDS oraz stronę rządową i samorządową.

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone