Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

II/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

II/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny
II/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny

II posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, obyło się 10 grudnia 2019 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, w Bydgoszczy.

 

Głównym tematem posiedzenia była Charakterystyka systemu wsparcia osób niepełnosprawnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach ww. tematu poruszano takie tematy jak:

 

  1. Przedstawienie modelu wsparcia udzielanego osobom dysfunkcyjnym:
  2. potrzeby i możliwości ich zaspokajania,
  3. wskaźniki efektywnej pomocy i opieki;
  4. Pomoc społeczna i świadczenia zdrowotne, jako istotny segment wsparcia.
  5. Rola asystenta, opiekuna, pielęgniarki, fizjoterapeuty i duchownego w procesie wsparcia bezpośredniego:
  6. dostęp osoby potrzebującej do różnych form wsparcia
  7. zadania i kompetencje osób udzielających wsparcia
  8. Omówienie wniosków włączających dotychczasowe ustalenia.
  9. Przyjęcie założeń do opinii zespołu nt. zmian w systemie wsparcia.

 

W celu opracowania wstępnych założeń modelu efektywnego wsparcia w ramach 5 kwantyfikatorów wyznaczono 8 algorytmów.

 

II/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław ŁącznyII/2019 posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Jarosław Łączny

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone