Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Alienacja rodzicielska i jej konsekwencje

Szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Tematyce przemocy wobec dzieci, w tym negatywnym skutkom alienacji dziecka wobec jednego z rodziców, poświęcone było szkolenie, które zgromadziło 39 przedstawicieli różnych instytucji i służb oraz organizacji pozarządowych.

 

W dniach 19-20 listopada 2019 r., w Ostromecku, kuratorzy sądowi (20 osób), pracownicy ośrodków pomocy społecznej, przedstawiciele oświaty, Policji i działacze organizacji pozarządowych uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych.

 

W trakcie 24 godzin zajęć dydaktycznych – głownie ćwiczeń i analiz konkretnych przypadków oraz debat o prezentowanych na zajęciach filmach, uczestnicy szkolenia mieli możliwość poszerzenia wiedzy o niekorzystnych zjawiskach towarzyszących rozpadowi rodziny i ich negatywnych skutkach na rozwój dziecka i sposobach pomocy dziecku i rodzinie. Ponadto, zajęcia były okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk pomocowych, zarówno między szkolonymi i szkolącymi, jak i pomiędzy uczestnikami reprezentującymi różne instytucje i środowiska.

 

Szkolenie przeprowadził zespół trenerski w składzie:

 

Kinga Mickiewicz-Stopa – doktor psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w latach 2012-2018 pracownik ośrodka pomocy społecznej, najpierw jako asystent rodziny, następnie jako psycholog świadczący specjalistyczne poradnictwo rodzinne zarówno dla rodzin biologicznych, jak i zastępczych, realizatorka szkoleń z zakresu problematyki więzi oraz szeroko pojętych zaburzeń dzieci i młodzieży, autorka wielu publikacji naukowych, dotyczących w szczególności tematyki pieczy zastępczej,

 

Janusz Kaźmierczak – filozof oraz doktor socjologii ze specjalnością psychologia społeczna, mediator (mediacje w sprawach karnych, cywilnych, w tym gospodarczych oraz rodzinnych) – od 2006 roku współpracownik Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, realizator licznych szkoleń, współautor książki „Mediacja rodzinna. Praktyczny poradnik”.

 

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

listopad 2019

 

Szkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie z zakresu przemocy wobec dzieci, w tym zjawiska alienacji rodzicielskiej z uwzględnieniem małżeństw międzynarodowych, Ostromecko, 19-21.11.2019 r.; fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone