Sprawy społeczne

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

IV Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 3 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się IV posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji.

 

W posiedzeniu WSRdsON wzięła również udział Pani Aneta Rzepka – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Iwony Hartwich.

Na posiedzeniu podsumowano działania podjęte przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na rzecz osób z niepełnosprawnościami w roku 2019.

Rada pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji programu wojewódzkiego pn. „Równe szanse. Program działania na rzecz osób niepełnosprawnych do 2020 r.” za rok 2019.

 

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób NiepełnosprawnychPosiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób NiepełnosprawnychPosiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych