Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.pl
II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.pl

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego odbyło się 17 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Głównymi tematami posiedzenia były:

1. Sprawy organizacyjne, w tym:

 • przyjęcie uchwały nr 5/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego za rok 2018. Z uwagi na brak quorum, uchwała zostanie poddana pod głosowanie w drodze głosowania korespondencyjnego.

 

2. Podczas posiedzenia Pan Marszałek wręczył nowo powołanym członkom Rady akty nominacji w tym:

 • Panu Józefowi Ramlau na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 • Panu Tomaszowi Kołodziejskiemu na wniosku Związku Przedsiębiorców i Pracodawców,
 • Panu Piotrowi Kujawie na wniosek Forum Związków Zawodowych.

 

Ponadto Pan Marszałek wręczył podziękowań za pracę w radzie:

 • Pani Marii Annie Karwowskiej - przedstawicielowi strony pracodawców, reprezentantowi Konfederacji Lewiatan
 • Panu Franciszkowi Baldowskiemu - przedstawicielowi strony pracodawców, reprezentantowi Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

 

3. Kolejnym tematem posiedzenia była Polityka senioralna z udziałem:

 • Pana Adama Szponki - Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu,
 • Pana Jacka Habanta – Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej UMWKP,
 • Pani Aleksandry Kotewicz - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu,
 • Pana Andrzeja Kownackiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
 • Pani Alicji Aleksander - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu,
 • s. Aleksandry Lisiak - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Świeciu,
 • Pana Zbigniewa Blauroka - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach,
 • Pani Iwony Kozłowskiej - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim,
 • Pana Mirosława Staszewskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tonowie,
 • Pana Adama Tomaszewskiego - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach.

 

4. Ostatnim tematem poruszanym podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS był: Stan realizacji inwestycji drogowych w województwie kujawsko-pomorskim w tym:

 • założenia programowe ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych,
 • stan realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich,

W tej części posiedzenie wzięli również udział:

 • Pan Zygmunt Borkowski - Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 • Pan Mirosław Graczyk - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W swoich prezentacjach przedstawili oni stan realizacji inwestycji drogowych w naszym regionie.

 

II posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.plII posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, fot. Szymon Zdziebło-tarantoga.pl

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone