Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Bez przemocy

Szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
Szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Od 15 marca 2019 r. mamy kolejnych specjalistów uprawnionych do realizacji programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

 

Tego właśnie dnia, po trwającym cały tydzień szkoleniu (11-15.03.2019 r.) i zdaniu pozytywnie testu kończącego zajęcia, kolejnych 6 par trenerskich uzyskało uprawnienia do realizacji w naszym województwie ww. programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

Dzięki organizowanym od 2014 roku szkoleniom grono specjalistów posiadających takie uprawnienia liczy obecnie 62 osoby.

 

W bieżącym roku absolwenci pierwszych szkoleń mogą ubiegać się o przedłużenie uprawnień do realizacji programu „Bez przemocy” na kolejne 5 lat.

 

Osoby zainteresowane odbyciem szkolenia w zakresie realizacji programu „Bez przemocy” prosimy o kontakt z Biurem Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy. Kolejne szkolenie dla realizatorów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie planowane jest na październik 2019 roku.

 

Opracowanie:

Biuro Wspierania Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

marzec 2019

 

Szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania PrzemocySzkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy”, Toruń, 11-15.03.2019 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone