Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

II posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Posiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj Kuras
Posiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj Kuras

W dniu 13 lutego 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się II w tym roku posiedzenie Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

 

W posiedzeniu oprócz członków Prezydium K-P WRDS udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu tj.:

  1. Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Medycznych,
  2. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Eksploatacyjno- Technicznych,
  3. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia,
  4. Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSSZ „SOLIDARNOŚĆ”.

 

Przedmiotem posiedzenia były:

  1. Wniosek FZZ dotyczący wzrostu wynagrodzeń pracowników Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.

Pracownicy ww. szpitala, domagają się podwyżek w wysokości 400 zł. przez cztery najbliższe lata. Od roku prowadzą oni spór zbiorowy, który dotyczy pracowników niemedycznych  i medycznych, (z wyłączeniem  lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy wcześniej otrzymali oczekiwane podwyżki). Zdaniem członków związków zawodowych działających w szpitalu pozostałe grupy zostały zarówno przez ministra, jak i dyrekcję szpitala pominięte. Przedstawiciele pracowników uważają, że wielu pracowników technicznych otrzymuje wynagrodzenie w wysokości płacy minimalnej, a znaczna grupa pracowników medycznych tylko nieco więcej od najniższej krajowej.

 

Pan dr n. med. Eligiusz Patalas p.o. Z-cy Dyrektora do Spraw Lecznictwa,  Naczelny Lekarz Szpitala, rozumie motywy pracowników oczekujących podwyżek, podkreślił jednak, że adresatem tych żądań, powinien być Narodowy Fundusz Zdrowia. Pan Dyrektor poinformował, że podwyżki dla pielęgniarek i ratowników nie były finansowane z budżetu szpitala, ale źródłem ich finansowania były dodatkowe środki otrzymane z NFZ. Szpital nie brał udziału w podziale środków przeznaczonych m.in. na podwyżki. Przy podwyżkach została pominięta grupa pracowników, która zdaniem Pana Patalasa, ma słuszne oczekiwania.

 

Prezydium Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego ustaliło, że przygotuje stanowisko w sprawie wypracowania sprawiedliwego systemu wynagrodzeń pracowników niemedycznych i medycznych, w którym zwróci się z apelem do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Zdrowia, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rady Dialogu Społecznego o podjęcie działań poprawiających system gospodarowania funduszem wynagradzania przeznaczonym dla pracowników niemedycznych i medycznych, poza lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi.

 

  1. Projekty uchwał:
  • w sprawie liczby przedstawicieli każdej z organizacji wchodzących w skład Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

W wyniku zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego w kwestii głosowania, należy zmienić liczbę przedstawicieli każdej organizacji  zarówno strony pracowników, jak i strony pracodawców wchodzących w skład K-P WRDS. Głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiotowej sprawie odbędzie się na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rady.

 

  • przyjmującej regulamin Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Po dokonaniu stosownych zmian w projekcie regulaminu K-P WRDS zaplanowano, że zostanie on przyjęty przez K-P WRDS 20 lutego 2019 r. podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS.

 

  • przyjmującej „Program i Harmonogram działania K-P WRDS na 2019 r.”

Stosownie do zapisu Regulaminu Kujawsko–Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, program i harmonogram działania K-P WRDS, którego podstawą opracowania były propozycje zagadnień, przedstawione przez organizacje wchodzące w skład Rady oraz stronę rządową i samorządową, został przyjęty przez Prezydium K-P WRDS, a 20 lutego 2019 r. uchwała w tej sprawie zostanie poddana pod głosowanie podczas posiedzenia plenarnego K-P WRDS.

 

  1. Sprawy organizacyjne.

Ustalono, że wniosek strony rządowej dotyczący sytuacji w firmie METRON Fabryce Zintegrowanych Systemów Opomiarowania i Rozliczeń Sp. z o.o. rozpatrzony zostanie podczas nadzwyczajnego posiedzenia Prezydium K-P WRDS w dniu 14.03.2019 r.

 

Posiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj KurasPosiedzenie prezydium K-P WRDS w dniu 13.02.2019 r., fot. Mikołaj Kuras

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone