Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Senior – nieaktywny zawodowo, aktywny życiowo

Seminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.pl
Seminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.pl

24 stycznia 2019 r. Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego zorganizował seminarium nt. możliwości aktywizacji społecznej seniorów. Spotkanie, które odbyło się przy okazji obchodów Dnia Babci i Dnia Dziadka było okazją do rozpropagowania w środowisku osób starszych i tych, które na co dzień kreują politykę wobec  osób trzeciego wieku możliwości działań aktywizujących tych z nas, którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową. Dodatkową korzyścią była integracja i  wzmocnienie więzi w środowisku seniorów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi w tym obszarze. Tematem tegorocznego spotkania  była aktywizacja seniorów  na rzecz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez poszerzanie oferty edukacyjno-rekreacyjnej czy organizowanie działań charytatywnych.

 

Seminarium otworzył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, Pan Piotr Całbecki, który przedstawił przybyłym gościom szeroki wachlarz działań, jakie samorząd realizuje na rzecz osób w starszym wieku. Inicjatywy, programy i projekty kierowane do seniorów stanowią ważną część polityki społecznej województwa. Pan Marszałek zaapelował również do zgromadzonych o angażowanie się w proces tworzenia nowych inicjatyw i o udział w dialogu, który dla samorządu województwa będzie stanowił istotny głos przy tworzeniu nowych rozwiązań i posunięć na rzecz środowiska senioralnego w regionie, a także złożył wszystkim Babciom, Dziadkom, Prababciom i Pradziadkom serdeczne życzenia z okazji ich święta.

 

Uczestnicy wysłuchali prelekcji Pana Michała Bucholza, koordynatora projektu „Bory Tucholskie dla Seniora”, który miał na celu aktywizację grupy seniorów, a którego realizacja dofinansowana była w ramach programu ASOS. Projekt zakładał m.in. przeszkolenie grupy seniorów do pracy w charakterze przewodników po Borach Tucholskich, a jego uczestnikami były osoby powyżej sześćdziesiątego roku życia. Prelegent z dużą swadą zaprezentował zarówno sam projekt, jak również walory turystyczno-krajoznawcze borów, wraz z ich atrakcjami przyrodniczymi i kulturowymi czym zaszczepił w słuchaczach pragnienie poznania tego regionu oraz chęć aktywności ruchowej i  turystycznej.

 

W dalszej części spotkania Pani Krystyna Marszałek-Michalska – koordynator Włocławskiego Wolontariatu Młodzieżowego, manager projektu akcji Banku Żywności zaprezentowała możliwości działań aktywizujących, dla osób w wieku senioralnym. W swojej prezentacji autorka skoncentrowała się na mnogości działań, jakie w formie wolontariatu, świadczyć mogą osoby w wieku senioralnym. Zaprezentowane zostały różne inicjatywy i akcje, w które angażowali się seniorzy, a przy okazji mocno zaakcentowany został fakt współpracy, do jakiej dochodziło w trakcie tych działań, pomiędzy osobami starszymi a młodzieżą. Kooperacja, aktywizacja i budowanie pomostów pomiędzy pokoleniami przy pracy na rzecz drugiego człowieka, to skuteczny sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Pani Krystyna Marszałek-Michalska, za swoje zaangażowanie i wieloletnią pracę otrzymała w roku 2018 Nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”.

 

Na zakończenie spotkania wystąpił zespół wokalno-instrumentalny z Grudziądza „Wesoła wiara”, w którym działają członkowie klubu seniora funkcjonującego przy Polskim Komitecie Pomocy Społecznej. We wspólnym śpiewaniu udział wzięli obecni na sali goście, którzy – nie szczędząc braw - wymogli na artystach bis.

 

Biuro Wsparcia Rodziny Przeciwdziałania Przemocy

Wydział Polityki Społecznej

Departament Spraw Społecznych

 

Seminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.plSeminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.plSeminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.plSeminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.plSeminarium na temat możliwości aktywizacji społecznej seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka, fot. Szymon Ździebło www.tarantoga.pl

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone