Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

uczestnicy posiedzenia WSRdsON
uczestnicy posiedzenia WSRdsON

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, odbyło się w dniu 10 grudnia 2018 r., w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia.

 

Pani dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka wręczyła nominację nowemu członkowi WSRdsON, którym w drodze naboru uzupełniającego, został pan Jan Schwarz - Prezes Włocławskiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA.

 

Członkowie Rady, zgodnie z Rozporządzeniem  w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, wybrali spośród siebie Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego oraz Sekretarza, którzy będą kierować pracami Rady do końca IV kadencji WSRdsON. W wyniku przeprowadzonych wyborów do Prezydium  wybrani zostali:

 

  1. Przewodnicząca Rady – Dorota Żabińska – Prezes zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Światło w Toruniu;
  2. V-ce Przewodniczącego Rady – Krzysztof Kranz – Menażer Bydgoskiej Drużyny Rugby na Wózkach JOKERS;
  3. Sekretarz Rady – Hanna Zielinska – Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych w Tucholi.

 

Członkowie przyjęli sprawozdanie z działalności WSRdsON za rok 2018, jak również nakreślili tematykę posiedzeń w roku 2019 r.

 

uczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsONuczestnicy posiedzenia WSRdsON

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.