Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Tuchola 2018

Szkolenie „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Tuchola, 8-10.10.2018 r., fot. L. Makarska

W dniach 8-10.X.2018 r. odbyła się druga edycja szkolenia „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dedykowanego członkom gminnych zespołów interdyscyplinarnych.

 

Tym razem przedstawiciele służb zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie spotkali się w Tucholi, a zróżnicowane zarówno pod względem treści, jak i formy zajęcia (łącznie 24 godziny dydaktyczne) prowadziły:

  • Lidia Makarska (radca prawny, konsultantka Kujawsko-pomorskiej Niebieskiej Linii),
  • Ewa Bachanek-Znamierowska (specjalista psychoterapii uzależnień, certyfikowany superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie),
  • Katarzyna Hałuszczak (specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy, mediator).

W szkoleniu brali udział przedstawiciele gminnych zespołów interdyscyplinarnych z gmin: Osie, Kamień Krajeński, Kęsowo, Dragacz i M. Toruń oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia z Tucholi i kuratorzy sądowi z SR w Bydgoszczy i SR w Świeciu.

W tej edycji szkolenia najwięcej uczestników stanowili pracownicy ośrodków pomocy społecznej i kuratorzy sądowi.

Szkolenie, którego program został przygotowany zgodnie z „Wytycznymi do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2018-2019”, otrzymało bardzo wysokie oceny uczestników.

Na rok 2019 planowane są kolejne szkolenia dla gminnych zespołów interdyscyplinarnych, tym razem z południowo wschodniej części województwa.

Relację z poprzedniego szkolenia (w Koronowie) można przeczytać na stronie: http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/szkolimy-czlonkow-gminnych-zespolow-interdyscyplinarnych,251,l1.html

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia

październik 2018

 

Szkolenie „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Tuchola, 8-10.10.2018 r., fot. L. MakarskaSzkolenie „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Tuchola, 8-10.10.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;Szkolenie „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Tuchola, 8-10.10.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;Szkolenie „Rodzina wolna od przemocy – praktyczne szkolenie dla osób tworzących system przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Tuchola, 8-10.10.2018 r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy;

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone