Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Helena Sobecka

Helena Sobecka, fot. Andrzej Goiński
Helena Sobecka, fot. Andrzej Goiński

Helena Sobecka poświęciła swoje życie pracy dla rodziny

 

Helena Sobecka, z domu Basińska, urodziła się 15 października 1918 roku na pograniczu Kujaw i Wielkopolski w Strzelnie, które wówczas znajdowało się pod panowaniem pruskim. Wyzwolenie przyszło w trakcie Powstania Wielkopolskiego w styczniu 1919 roku i Strzelno znalazło się w granicach Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Rodzice Heleny, Franciszka i Andrzej Basińscy, posiadali już trójkę dzieci. Helenka była ich czwartym z kolei dzieckiem. Później w rodzinie przyszło na świat jeszcze jedno dziecko.

 

W 1932 roku siedmioosobowa już rodzina przeprowadziła się do odległej od Strzelna o 20 km Kruszwicy. Tam Helena ukończyła szkołę powszechną i niezwłocznie podjęła pracę w branży gastronomicznej. W tym okresie udzielała się w patriotycznej organizacji „Młode Polki”. Możliwości jej dalszego kształcenia przerwała wojna.

 

W 1946 roku pani Helena wyszła za mąż za Władysława Sobeckiego. Na świecie pojawiły się pierwsze dzieci i rodzina zaczęła się rozrastać. W 1954 roku pan Władysław otrzymał pracę w Zakładach Chemicznych „Zachem” w Bydgoszczy, które poza produkcją materiałów wybuchowych dla wojska i górnictwa, w tamtych latach zaczęły wprowadzać także kolejne produkty dla celów cywilnych, jak choćby wyroby z PCV, pigmenty i barwniki. Wkrótce potem rodzina otrzymała mieszkanie zakładowe w powstającym w pobliżu osiedlu mieszkaniowym Kapuściska.

 

Tam też przeprowadziła się licząca już wówczas sześć osób rodzina Sobeckich. Niedługo potem na świat przyszło kolejne - piąte już dziecko. Tak liczna rodzina wymagała wielkiego poświęcenia i zaangażowania wszystkich sił, czemu całkowicie poświęciła się pani Helena.

 

Zawsze powtarzała, że najważniejsze, aby dzieci „wyszły na ludzi”. I tak się stało. Wszystkie dzieci po zdobyciu wykształcenia podjęły pracę zawodową i założyły rodziny. Obecnie pani Helena posiada dziesięcioro wnuków i piętnaścioro prawnucząt. Do dziś mieszka na Osiedlu Kapuściska w Bydgoszczy.

 

Przez całe życie panią Helenę cechowała głęboka wiara katolicka, którą przekazali jej rodzice, a ona dalej następnym pokoleniom. Wiara i rodzina, to są dla niej najwyższe wartości i dlatego po dzień dzisiejszy cieszy się miłością, szacunkiem i opieką najbliższych i otoczenia.

 

Helena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej GoińskiHelena Sobecka, fot. Andrzej Goiński

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone