Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Los bezdomnych w naszych rękach

Bydgoskie albertynki rozbudowują właśnie centrum pomocowe przy ulicy Koronowskiej przeznaczone między innymi dla osób bezdomnych. Budynek powstaje dzięki środkom z naszego RPO i dotacji samorządu województwa, fot. Filip Kowalkowski
Bydgoskie albertynki rozbudowują właśnie centrum pomocowe przy ulicy Koronowskiej przeznaczone między innymi dla osób bezdomnych. Budynek powstaje dzięki środkom z naszego RPO i dotacji samorządu województwa, fot. Filip Kowalkowski

Bezdomność – najbardziej skrajna i okrutna forma wykluczenia społecznego; stale obecna, choć jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej zamożni. Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego od lat finansuje adresowane do tej grupy programy i projekty w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz programy doraźnego wspierania.

 

- Trochę przyzwyczailiśmy się widoku zarośniętych mężczyzn, taszczących w starych reklamówkach cały swój dobytek, przysypiających na dworcach, grzebiących w śmietnikach, czasem żebrzących. By poprawić swój los, mieć przed sobą lepsze życie, perspektywy na przyszłość, potrzebują innych - potrzebują nas. Każde wyjście z bezdomności to wielki indywidualny sukces, często bowiem oznacza wyjście z ubóstwa oraz założenie domu i rodziny - mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Szacuje się, że w Polsce żyje obecnie blisko 33,5 tysiąca osób bez własnego miejsca na ziemi. W większości są to mężczyźni (80 proc.), w wieku 40-60 lat, pozbawieni dachu nad głową w wielu przypadkach bez własnej winy, najczęściej na skutek eksmisji (45 proc.) i konfliktów rodzinnych (36 proc.); wśród przyczyn są też uzależnienia i bezrobocie. W Kujawsko-Pomorskiem bez własnego kąta żyje 1 800 osób.

 

Wiele lokalnych programów wychodzenia z bezdomności finansowanych jest w oparciu o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wśród nich jest projekt samorządu miejskiego Bydgoszczy, który otrzymał 670 tysięcy złotych na utworzenie 5 mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych. Wsparcie w wysokości 320 tysięcy złotych na przygotowanie dwóch mieszkań chronionych dla 9 osób pozyskał też powiat sępoleński. Osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych są adresatami projektów prowadzonych przez organizacje pozarządowe: Inkubator Społeczny, Centrum Rozwoju Kapitału Społecznego oraz Fundację na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia”. Dzięki nim mogą zamienić miejsce w noclegowni na lokum w mieszkaniu wspomaganym oraz zostać objęte świadczonymi na miejscu usługami opiekuńczymi.

 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek, które w Bydgoszczy prowadzi kuchnię dla ubogich, za ponad 4 miliony złotych z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz budżetu województwa buduje nowy budynek, w którym znajdą miejsce stołówka z zapleczem kuchennym praz pomieszczenia interwencyjne  dla ofiar przemocy domowej oraz osób próbujących wyjść z bezdomności bądź z uzależnienia (więcej).

 

Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej od kilkunastu lat przygotowuje informatory, plakaty i ulotki z adresami miejsc udzielających wsparcia bezdomnym. Prowadzi też kampanię informacyjną na temat mądrych sposobów pomocy wykluczonym.

 

Beata Krzemińska 

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

4 kwietnia 2018 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone