Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Bezpieczeństwo
  • VIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”

VIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”

VIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Adam Kowalski - Straż Miejska w Toruniu
VIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Adam Kowalski - Straż Miejska w Toruniu

23 marca 2018 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu 14 finalistów VIII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny i przyjazny region” walczyło o atrakcyjne nagrody.

 

W trakcie III etapu laureaci, którzy zostali wyłonieni z ponad 1000 uczniów z naszego województwa musiało przedstawić przed Komisją Konkursową analizę poziomu bezpieczeństwa miejscowości/ dzielnicy, w której mieszkają na co dzień, a także wykazać się pomysłem na poprawę istniejącego stanu bezpieczeństwa. Zwycięzcą  Olimpiady okazał się  uczeń VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy - Michał Dondajewski, który otrzymał indeks Wyższej Szkoły Bankowej. Natomiast najlepiej w III etapie olimpiady zaprezentowała się uczennica Zespoły Szkół nr 3 w Rypinie - Julia  Tęgowska, która otrzymała nagrodę specjalną Marszałka Województwa - cyfrowy aparat fotograficzny. Urząd Marszałkowski w Toruniu od I edycji włączył się w organizację i wsparcie olimpiady, a Marszałek Województwa co roku obejmuję ją patronatem honorowym. W imieniu Marszałka Województwa w Komisji Konkursowej zasiadał Tomasz Grendzicki Główny Specjalista Biura Obronności  i Bezpieczeństwa Publicznego, który wspólnie z Eugeniuszem Lalą Kierownikiem Biura Obronności  i Bezpieczeństwa Publicznego wręczyli w imieniu Marszałka nagrodę specjalną.

 

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego Departament Organizacyjny Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

 

26 marca 2018 r.

 

VIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Adam Kowalski - Straż Miejska w ToruniuVIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Adam Kowalski - Straż Miejska w ToruniuVIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Adam Kowalski - Straż Miejska w ToruniuVIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Adam Kowalski - Straż Miejska w ToruniuVIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Jacek Smarz - Nowości ToruńVIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Jacek Smarz - Nowości ToruńVIII Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie pn.: „Bezpieczny i przyjazny region”, fot. Jacek Smarz - Nowości Toruń

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.