Bezpieczeństwo

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Wodnego - Fot. Tomasz Grendzicki

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Wodnego

W dniu 15.05.2018 r. w siedzibie Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Toruniu  odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Wodnego, w którym uczestniczyli wszyscy prezesi Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego. Celem spotkania było omówienie stanu przygotowania ratowników wodnych do zabezpieczenia bezpieczeństwa na akwenach regionu przed sezonem letnim. 

 

Spotkanie było też okazją do przekazania podpisanej umowy pomiędzy Województwem i WOPR, którą w imieniu Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego i Samorządu Województwa przekazał Prezesowi WOPR Kujawsko-Pomorskiemu Maciejowi Banachowskiemu – Tomasz Grendzicki Główny Specjalista Biura Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego. Powyższa umowa obejmować będzie zlecenie polegające na:  

1)patrolowaniu następujących zbiorników wodnych położonych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: Zalew Włocławski, Jezioro Gopło, Zalew Żur, rzeka Wisła, Brda i Wda oraz Pojezierze Brodnickie i Pałuckie przez zespoły ratownicze wyposażone w łodzie motorowe Zleceniobiorcy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób w okresie wakacji szkolnych oraz soboty, niedziele i święta, przy temperaturze powietrza powyżej 25 ˚C w godzinach od 11.00 – 19.00. Zespoły ratownicze będą współpracować ze stanowiskami kierowania Państwowej Straży Pożarnej szczebla miejskiego i powiatowego, Centrami Powiadamiania Ratunkowego.

2)zabezpieczeniu dyżurów służby ratowniczej na obszarach wodnych województwa kujawsko-pomorskiego w stanicach WOPR, kąpieliskach lub innych miejscach w Bydgoszczy, Tleniu, Borównie, Toruniu, nad Zalewem Koronowskim, nad Zalewem Włocławskim, Żninie, Brodnicy, Tucholi, nad Jeziorem Gopło, Solcu Kujawskim, Ciechocinku.

3)przeprowadzeniu akcji profilaktycznych związanych z bezpiecznym wypoczynkiem na akwenach wodnych, polegającej na organizacji pokazów ratowniczych związanych z nauką bezpiecznego korzystania z wody, przy okazji imprez i uroczystości organizowanych przez samorządy gminne nad wodami województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Za wykonanie powyższego zadania WOPR otrzyma 100.000,00 zł.

 

 

Opracował:

Tomasz Grendzicki

Biuro Obronności i Bezpieczeństwa Publicznego

 

Posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Wodnego - Fot. Tomasz GrendzickiPosiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Wodnego - Fot. Tomasz Grendzicki