Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Blisko 200 tysięcy kujawsko-pomorskich firm

W Kujawsko-Pomorskiem w sektorze budownictwa działa ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, fot. Andrzej Goiński
W Kujawsko-Pomorskiem w sektorze budownictwa działa ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw, fot. Andrzej Goiński

W Kujawsko-Pomorskiem mamy ponad 190 tysięcy zarejestrowanych podmiotów gospodarki narodowej. Ponad 95 procent z nich to przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników.

 

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w Kujawsko-Pomorskiem na koniec 2015 roku w REGON zarejestrowanych było 192 tysiące podmiotów gospodarki narodowej (osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Przeważającą większość (186,7 tysiąca) stanowią podmioty sektora prywatnego. Najwięcej działa w Bydgoszczy (42,5 tysiąca), Toruniu (25,7 tysiąca), powiecie bydgoskim (12,3 tysiąca), powiecie inowrocławskim (13,3 tysiąca) i Włocławku (11,6 tysiąca).

 

Jedna czwarta kujawsko-pomorskich podmiotów gospodarczych (prawie 50 tysięcy) zajmuje się działalnością handlową. W sektorze budownictwa działa ponad 20 tysięcy przedsiębiorstw. Na trzecim miejscu jest sektor przetwórstwa przemysłowego (17,5 tysiąca podmiotów).

 

W całym 2015 roku w regionie powstało 17,1 tysiąca nowych podmiotów gospodarczych, zlikwidowano 15,5 tysiąca, a 14 tysięcy zawiesiło działalność.

 

Ponad 95 procent kujawsko-pomorskich firm zatrudnia do 9 pracowników, 3,6 procent stanowią podmioty w których pracuje do 49 osób, a większe to blisko 1 procent wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w Kujawsko-Pomorskiem.

 

Infografika Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 listopada 2016 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone