Aktualności

Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl
Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

Biegać, jeździć, pływać

Prawie 6 tysięcy młodych mieszkańców regionu uczestniczyło w tym roku w trzech współorganizowanych przez samorząd województwa programach upowszechniania sportu: „Umiem pływać”, „Lekkoatletyka dla każdego!” oraz „Kujawsko-pomorskie szkółki kolarskie”. Przedsięwzięcia realizujemy we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, samorządami lokalnymi oraz związkami i klubami sportowymi.

 

– W regionie intensywnie inwestujemy w projekty wspierające aktywność fizyczną mieszkańców. Szczególnie zależy nam na zachęceniu do uprawiania sportu jak największej liczby dzieci i młodzieży – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Na przygotowanie trzech Programów Sportu Powszechnego w 2016 roku Urząd Marszałkowski przeznaczył w sumie 900 tysięcy złotych. Wkład samorządów lokalnych w te przedsięwzięcia to ponad 360 tysięcy złotych. Realizacja tegorocznych przedsięwzięć właśnie dobiega końca.

 

  • „Umiem pływać”. W zajęciach nauki pływania uczestniczyło 4,2 tysiąca uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się na krytych pływalniach, w wymiarze 20 godzin lekcyjnych na każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. W tym roku do udziału w przedsięwzięciu zgłosiło się 55 gmin. Realizatorem projektu jest Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki. WIĘCEJ.

 

  • „Kujawsko-pomorskie szkółki kolarskie”. W 26 gminach i 12 powiatach powstało w sumie 37 szkółek kolarskich, w których trenowało 600 młodych kolarzy. W każdej szkółce ćwiczyło co najmniej 15 młodych adeptów kolarstwa w dwóch kategoriach: IV klasa i młodsi oraz V-VI klasa szkoły podstawowej. Liderzy projektu to Toruński Klub Kolarski Pacific i ALKS Stal Grudziądz. WIĘCEJ.

 

  • „Lekkoatletyka dla każdego!” – Program powstał z potrzeby popularyzacji lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 55 grup szkoleniowych w 27 miejscach w regionie, a w zajęciach lekkoatletycznych uczestniczyło systematycznie ponad 1000 dzieci. Kolejne ponad 7 tysięcy uczniów z klas 1-3 korzystało ze sprzętu lekkoatletycznego udostępnionego w ramach przedsięwzięcia. Odbyły się też zawody i imprezy sportowe dla najmłodszych. Liderem projektu jest Polski Związek Lekkiej Atletyki.

 

 

O realizacji programów była mowa podczas wczorajszego (21 listopada) posiedzenia sejmikowej Komisji Sportu i Turystyki z udziałem radnych województwa Jacka Gajewskiego (przewodniczący komisji), Romana Jasiakiewicza (wiceprzewodniczący), Piotra Kwiatkowskiego (wiceprzewodniczący) i Marka Domżały. Efekty realizacji przedsięwzięć zaprezentowali prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Pływackiego Maciej Bukowski, koordynator ogólnopolski projektu „Lekkoatletyka dla każdego” Marian Nowakowski oraz wiceprezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Kolarstwa Leszek Szyszkowski.

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

22 listopada 2016 r.

 

Prezentacja szkółek kolarskich na toruńskiej Motoarenie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.plPosiedzenie sejmikowej Komisji Sportu i Turystyki, fot. Szymon Zdziebło/TarantofaPosiedzenie sejmikowej Komisji Sportu i Turystyki, fot. Szymon Zdziebło/TarantofaPosiedzenie sejmikowej Komisji Sportu i Turystyki, fot. Szymon Zdziebło/TarantofaPosiedzenie sejmikowej Komisji Sportu i Turystyki, fot. Szymon Zdziebło/Tarantofa