Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Ogłoszenie

Logo LGD Chełmno

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownik administracyjno-biurowyWarunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • wymiar czasu pracy – 1 etat, 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony.

 

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia oraz kierownika Biura;
 • przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Biura Stowarzyszenia;
 • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych; 
 • obsługa kancelaryjna Biura; 
 • organizacja przebiegu oraz realizacja szkoleń i doradztwa; 
 • przygotowanie i nadzór nad dokumentacja doradczą i szkoleniową; 
 • pomoc beneficjentom w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach RLKS 2014-2020; 
 • pomoc beneficjentom w rozliczaniu projektów w ramach RLKS 2014-2020 
 • przygotowanie raportów dotyczących realizacji projektów, 
 • monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE; 
 • rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków oraz prac powierzonych; 
 • informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach; 
 • obsługa Rady, Walnego Zebrania Członków, Zarządu; 
 • sporządzanie systematycznych protokołów z Walnego Zebrania Członków, Zebrań Zarządu; 
 • prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebranie Członków, Zarządu Stowarzyszenia; 
 • obsługa i realizacja zadań związanych z naborem wniosków o dofinansowanie; 
 • obsługa administracyjna Stowarzyszenia; 
 • organizacja spotkań, zebrań, wyjazdów służbowych i konferencji; 
 • utrzymanie czystości Biura LGD; 
 • prowadzenie działalności promocyjnej, informacyjnej nt. prowadzonych naborów wniosków o dofinansowanie, doradztwa, szkoleń oraz innych działań Stowarzyszenia; 
 • kontrolowanie zapasów oraz dystrybucja wydawnictw i materiałów promocyjnych i informacyjnych;
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD; 
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność, 
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia, 
 • świadczenie doradztwa w zakresie przygotowania i rozliczania projektów związanych z realizacją LSR,
 • przeprowadzanie badań ankietowych w zakresie efektywności świadczonego doradztwa; 
 • prowadzenie rejestru zapisów oraz rejestru doradztwa; 
 • prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowanie Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń przełożonego nie wynikających z zakresu zadań i czynności a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych;
 • postrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz dbania o czystość i higienę na stanowisku pracy;
 • obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywanym zakresem czynności na stanowisku pracy zgodnie z Polityka Bezpieczeństwa;

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie,
 • doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej (min. 1 rok);
 • znajomość procedur projektowych (przygotowywanie i realizacja projektów współfinansowanych z UE);
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów Word, Excel, Power Point, Internet, umiejętność obsługi sprzętu biurowego;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

Wymagania dodatkowe:

 • Posiadanie statusu osoby bezrobotnej, zarejestrowanej w PUP do 30 r.ż

 

Wykaz dokumentów, które należy złożyć z ofertą:

 • list motywacyjny oraz życiorys zawodowy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, 
 • dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Chełmno zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno, ZSO nr 1, ul Dominikańska 35, sala nr 3 lub przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 3 kwietnia 2017 r. do godz. 15.15.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Postępowanie kwalifikacyjne będzie odbywało się dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do dalszego etapu postępowania kandydaci będą informowani telefonicznie.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami przez Komisję Rekrutacyjną LGD Chełmno. Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie. Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD Chełmno www.lgdchelmno.pl w terminie do 5 kwietnia 2017r.

 

Informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel. 501 388 474

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc