Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij

Loading script and Flickr images

Edukacja

edukacja

 • Nowe warunki leczenia i nauki w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

  Wyposażenie sali lekcyjnej

  Nowy rok szkolny uczniowie, którzy są pacjentami Kliniki Psychiatrii, rozpoczęli w nowym, pięknym obiekcie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Aktualnie zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi przezZespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczyobjętych jest 17 uczniów w ramach zespołów nauczania na poziomie gimnazjalnym i licealnym, którzy są pacjentami oddziału. Przewidywany czas leczenia wynosi 10 miesięcy terapii, której elementem są zajęcia szkolne. Lekcje oraz pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone są w nowych, pięknie wyposażonych, dzięki środkom Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego, salach lekcyjnych.

 • LAUREACI KONKURSU ASTRONOMICZNEGO W PROJEKCIE „ODKRYWAMY PLANETY” WYŁONIENI!

  Radioteleskop w Effelsbergu, fot. M. Sanocka

  30 najbardziej kreatywnych uczniów – uczestników projektu „ODKRYWAMY PLANETY” wyłoniła we wtorek, 6 października br. Rada Programowa kujawsko-pomorskich ASTROBAZ na specjalnym posiedzeniu poświęconym ocenie uczniowskich prac dokumentujących aktywność młodych amatorów astronomii. Zwieńczeniem ich wymagającej i wielogodzinnej pracy w astro-teamach będzie udział w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec w dniach: 22-27 października 2015 roku.

 • Gra edukacyjna Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX

  Fragment plakatu promującego grę

  21 października (środa) 2015 r. w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu oraz wBibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniuodbędzie się promocja gry edukacyjnejToruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX.

 • Szkoły zawodowe i pracodawcy

  Logo KPCEN w Toruniu

  Podczas konferencji wojewódzkiejPartnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region, która odbyła się 7 października 2015r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowano, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym szkolnictwem zawodowym, korzyści wynikające ze współpracy szkół z pracodawcami. Spotkanie zorganizowałoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, a poprowadziła je Monika Sylwestrzak-Buczyńska, konsultantka ds. przedmiotów zawodowych.

 • Chcemy szkoły bez przemocy

  Logo KPCEN w Bydgoszczy

  21 września br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zainaugurowano cykl warsztatów pod hasłem: Chcemy szkoły bez przemocy.

 • Pilotaż projektu Etyka nie tylko dla smyka w rejonie toruńskim podsumowany

  Logo KPCEN w Toruniu

  24 września 2015 r. podsumowano na uroczystej konferencji realizację pilotażowego projektu  Etyka nie tylko dla smyka realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Konferencja, którą zorganizowały i poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu, regionalne koordynatorki projektu, odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu.

 • Światowy Dzień Sybiraka

  Logo PBW w Bydgoszczy

  17 września 2015 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Sybiraka nauczyciele dyplomowani, bibliotekarze reprezentujący Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Filia w  Koronowie,zostali odznaczeni ODZNAKĄ HONOROWĄ SYBIRAKA. W uroczystości wzięli także udział pan Ryszard Kopalko, prezes Koronowskiego Koła Związku Sybiraków i pan Wojciech Niedźwiedziński, nauczyciel bibliotekarz, przedstawiciel PBW im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy.

 • Języki obce w przedszkolu

  logo KPCEN w Toruniu

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniuzorganizowało konferencję na temat „Języki obce w przedszkolu w świetle zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego”, która odbyła się 23 września 2015 r. Jej adresatami byli dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele języków obcych. 

 • Dlaczego warto się uczyć? Podsumowanie cyklu debat oświatowych

  Logotyp KPCEN we Włocławku

  Podsumowanie cyklu debat oświatowychDlaczego warto się uczyć, odbyło się 29 września br., w Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

 • Europejski Rok na rzecz Rozwoju – konferencja

  Tytuł konferencji i współorganizatorzy

  Nauczyciele ze szkół różnych etapów edukacyjnych, dyrektorzy, konsultanci, doradcy metodyczni, przedstawiciele placówek związanych z edukacją i kulturą oraz uczniowie – licealiści zainteresowani problematyką, uczestniczyli w wojewódzkiej konferencji z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach „Rok 2015  rokiem Europejskiego Roku Rozwoju”, który ustanowiony został przez Parlament Europejski.

 • Konferencja dla szkół kształcących w zawodach

  Logo KPCEN

  25 września 2015 r.  odbyła się konferencja „Współpraca szkół kształcących w zawodach z pracodawcami” zorganizowana przez Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławkuwe współpracy z  Zespołem Szkół Chemicznych. 

 • Interaktywna szkoła

  Logo KPCEN w Bydgoszczy

  Dnia 17 września 2015 r. wKujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczyodbyła się konferencja pt. "Interaktywna szkoła”.  W spotkaniu wzięło udział blisko siedemdziesięciu dyrektorów szkół i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

 • Obchody Roku Jana Pawła II - Papieża Rodziny Seminarium „Terapeutyczna rola rodziny wobec chorego”

  logo MSCKZ

  Społeczność Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu   włączyła się do obchodów Roku Jana Pawła II-Papieża Rodziny, biorąc udział w seminarium  „Terapeutyczna rola rodziny wobec chorego”. Spotkanie odbyło się 29 września 2015 r. w auli Centrum. Zebranych w  ujmujący nastrój wprowadziła melodia ukochanego utworu bohatera naszego spotkania „Barki”. W trakcie seminarium słowem, obrazem i pieśnią przypomnieliśmy postać Wielkiego Polaka.

 • Zastosowania diagnozy edukacyjnej

  logo KPCEN Bydgoszcz

  Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w dniach 17-19 września 2015 roku zorganizowały XXI Krajową Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej pn. Zastosowania diagnozy edukacyjnej. Konferencja odbyła się w gmachu  Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy  ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

 • Rok Jana Pawła II

  Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

  Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów i zbieracze znaków pocztowych o tematyce religijnej z Klubu „Świętego Gabriela” Grupy Toruńskiej, zapraszają na cykl wydarzeń przygotowanych w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II.

 • Poczucie sukcesu u uczniów

  Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy organizuje VIII Ogólnopolską Konferencję Szkoleniową zatytułowanąBudowanie poczucia sukcesu u uczniów - w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  przeznaczoną dla nauczycieli, pedagogów i psychologów. Tegoroczna konferencja odbędzie się17października 2015 r. w auli konferencyjnej Kujawsko- Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy.

 • Swojskość i obcość - konferencja 17 września 2015

  prof. dr hab. Wojciech Polak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  17 września 2015 r. w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła sie piąta już edycja ogólnopolskiej konferencji naukowo dydaktycznej „Dzieje Regionu Kujawsko-Pomorskiego”.

 • Naukowcy z NASA w Toruniu

  Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

  W województwie kujawsko-pomorskim w dniach 30 września - 6 października 2015 r. będzie gościć międzynarodowa grupa uczonych pracujących nad projektem satelity Planck. Pobyt naukowców  w regionie wspiera Urząd Marszałkowski, który we współpracy z Kolegium Jagiellońskim Toruńskiej Szkoły Wyższej oraz Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży zorganizował II edycję Forum Astronomii.

 • Tablice interaktywne dla uczniów i nauczycieli

  Fot. Szymon Zdziebło

  W szkołach podstawowych regionu trwa instalacja 2139 nowoczesnych tablic interaktywnych. W środę (23 września) w Urzędzie Marszałkowskim partnerzy projektu odebrali akty przekazania sprzętu, odbyła się też lekcja z udziałem uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 16 w Toruniu, podczas której zaprezentowaliśmy możliwości tablic interaktywnych w zestawieniu z tradycyjną kredą i tablicą.

 • Forum Tutoringu

  Logo KPCEN w Toruniu

  Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniuorganizuje Regionalne Forum Tutoringu w Toruniu. Tutoring  jako metoda indywidualizacji pracy z uczniem w bibliotece i świetlicy szkolnej.

 • Spotkanie autorskie

  prof. Ryszard Nowicki - spotkanie autorskie - fragment okładki książki

  14 września 2015 r.  wPedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiegow Bydgoszczy odbyło się spotkanie autorskie połączone z promocją nowej książki prof. Ryszarda Nowickiego pt.Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce.

 • Priorytety dla szkół i placówek oświatowych

  Logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

  Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty na rok szkolny 2015/2016 określił dwa priorytety dla szkół i placówek oświatowych województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Uczymy rachunku prawdopodobieństwa

  Logo KPCEN w Bydgoszczy

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa zorganizowało konferencję dla nauczycieli matematyki  szkół ponadgimnazjlanych pn.Uczymy rachunku prawdopodobieństwa, które odbyło się 10 września 2015 r. w Auli NOVA Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

 • Spotkanie z Iwoną Chmielewską – autorką książek obrazowych

  Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

  Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza na piąte spotkanie z cykluDobry pretekst do rozmowy, które odbędzie się 23 września (środa) o godzinie 18:15 w siedzibie placówki przy ul. Dąbrowskiego 4.

 • Konferencja - Otwarta Szkoła

  Logo KPCEN w Toruniu

  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zaprasza na konferencję OTWARTA SZKOŁAJak pomagamy i rozwiązujemy problemy współczesnego świata.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc