Zdrowie psychiczne

Z psychiatrią na TY! Poradnik dla dzieci i młodzieży

Z psychiatrią na TY! Poradnik dla dzieci i młodzieży

Z psychiatrią na TY! Poradnik dla dzieci i młodzieży – to projekt realizowany przez Rzecznika Praw Pacjenta skierowany do młodych osób borykających się z doświadczeniami kryzysów psychicznych oraz do ich opiekunów. Intencją Rzecznika było stworzenie Poradnika odpowiadającego na pytania dotyczące leczenia, organizacji opieki, postępowania z pacjentem oraz wskazującego, gdzie szukać pomocy. 

 

Dzieci i młodzież coraz częściej, i w coraz młodszym wieku doświadczają kryzysów psychicznych oraz zaburzeń. Młode osoby chcą być świadome swojej sytuacji wynikającej z choroby. W dobie powszechnego dostępu do często niesprawdzonych informacji, niezwykle ważne jest udzielenie rzetelnej, całościowej i zrozumiałej odpowiedzi na stawiane przez dzieci i młodzież pytania.

 

Z psychiatrią na TY! – dowiedz się więcej i skorzystaj z Poradnika