Zdrowie

Zaproszenie do konsultowania projektu „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do konsultowania projektu „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” przyjętego Stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2020 r.

 

„Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” to kluczowy element Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020 – 2022, będącego kontynuacją Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2013-2015.

 

Doprecyzowanie przynależności terytorialnej do konkretnego Centrum Zdrowia Psychicznego jest niezbędne przy wchodzeniu kolejnych podmiotów leczniczych do programu pilotażowego trwającego od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. Ponadto, po zakończeniu trwającego obecnie pilotażu wypracowana mapa będzie elementem kluczowym funkcjonowania CZP w województwie.

 

Opracowanie „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim” to wynik przeprowadzonych spotkań i konsultacji z ekspertami oraz samorządami powiatowymi. Opracowanie zawiera mapy oraz zestawienia tabelaryczne dot. liczby mieszkańców, w tym tych pow. 18 roku życia – populacji, której dedykowane są CZP.

 

Dokument – tutaj.

 

Wszelkie uwagi do projektu „Sieć Centrów Zdrowia Psychicznego w Województwie Kujawsko-Pomorskim”, wraz z uzasadnieniem prosimy kierować na adres dz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl do dnia 6 lipca 2020 r.