Zdrowie

Wyniki konkursu ofert nr 16/2022

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 9/299/22 z dnia 9 marca 2022 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 16/2022 pn. „Ochrona zdrowia psychicznego” na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2022 roku w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

 

Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.